ตร. และบช.น. จัดพิธีมอบสิ่งของเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ตามพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ในปัจจุบัน

            สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการจัดพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

            กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เป็นศูนย์กลางจัดหาและประสานงาน ขอรับการสนับสนุนการบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคจากทุกภาคส่วน เพื่อที่จะให้กำลังพลข้าราชการตำรวจในพื้นที่ นำไปส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

            ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้เดินทางมายัง บช.น. เพื่อมอบส่ิงของเพิ่มเติมให้กับ ผบช.น. เป็นตัวแทนนำไปแจกจ่ายให้กับทุก บก. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยรูปแบบการช่วยเหลือจะเป็นการนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค หรืออาหารกล่อง เข้าไปแจกให้ผู้แทนชุมนุมที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ๓,๐๖๗ ชุด อาหารกล่อง ๒,๕๕๐ กล่อง รวมประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ มากกว่า ๕,๐๐๐ คน