ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

พล.ต.ท. ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจและคัดกรองโควิด -19 แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นด่านตรวจบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เนื่องจากเป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดแพร่ และไปสู่จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย หรือผ่านไปลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ได้ โดยมี พล.ต.ต. มาโนช มีสกุลคุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พ.ต.อ. อรรจน์ มณีตระกูลทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ , นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย , พ.ต.อ. วรพล พลมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ลงไปดูจุดตรวจโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้วยความห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมนำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ สิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 มามอบให้

พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการตั้งจุดตรวจในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งให้ทำควบคู่กับการตรวจสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดไปด้วย โดยให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับให้ดูแลฝ้าระวังป้องกันประชาชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด , กำชับรูปแบบการตั้งจุดตรวจในสถานการณ์โควิด-19 ต้องปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และมีอุปกรณ์ ในการตั้งจุดตรวจ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ต้องระมัดระวังตนเอง ในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ ในการป้องกันโรค ได้แก่หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เฟสชิลด์ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ร่วมกันทำงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้ง สาธารณสุข , ฝ่ายปกครอง , ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโดยยึดหลัก D-M-H-T-T เป็นพื้นฐาน

ในส่วนของนายอิสรา สถุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย กล่าวว่า ทางอำเภอได้สนองตอบนโยบายของจังหวัดแพร่ด้วยการตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จัดตั้ง Local Quarantine รองรับ เพื่อกักกันประชาชนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง และสอดส่องดูแลการปฏิบัติให้เป้นไปตามาตรการการป้องกันการระบาดของโรค