สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตำรวจร่วมทีมปฏิบัติการตามแผนเชิงรุกของกรุงเทพมหานครในการค้นหาและคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 16 ก.ค.64 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อค้นหาและคัดกรองประชาชนในพื้นที่ 50 เขต
ของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดตั้งทีม Covid-19 Comprehensive Response Team (CCRT) เพื่อเข้าปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) จำนวน 69 ศูนย์ และได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ร่วมปฏิบัติภารกิจกับ ศบส. ศูนย์ละ 2 ชุด แต่ละชุดมีจำนวน 3 นาย ประกอบด้วยตำรวจ 1 นาย เสนารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชน 1 นาย และกำลังพลจิตอาสา 1 นาย โดยเริ่มปฏิบัติทันที 1 ชุด ตั้งแต่ 15 ก.ค. 64 เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ และพร้อมปฏิบัติเพิ่มเติมอีก 1 ชุด เมื่อมีการสั่งการเพิ่มเติม นั้นเพื่อให้การปฏิบัติการเชิงรุกดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) จึงสั่งการให้ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พิจารณาจัดกำลังตำรวจในสังกัด สนับสนุน ศบส. จำนวน 138 ชุด ชุดละ 1 นาย และให้ปฏิบัติงานทันที 69 ชุด และพร้อมปฏิบัติเมื่อมีการสั่งเพิ่มเติม 69 ชุด ปฏิบัติภารกิจระหว่าง เวลา 08.00 – 16.30 น. ของทุกวัน โดย ศบส. เป็นผู้ดูแลและอำนวยความในการปฏิบัติ