“มูลนิธิแพทย์ตำรวจฯ”มอบ ชิโนฟาร์ม ให้ รพ.ตร.ฉีดให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2574 ที่ โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก ตร.เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และในโอกาสที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้สนับสนุนวัคซีน (ซิโนฟาร์ม) เพื่อป้องกัน COVID- 19 ให้โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปฉีดให้แก่ กลุ่มพระภิกษุและสามเณร รวมถึงผู้ให้บริการรถสาธารณะ และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีในโอกาสดังกล่าวด้วยพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และทรงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มีความจำเป็น เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

ทั้งนี้ ทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ติดต่อหาวัคซีน เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลอีกทางหนึ่ง โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนตัวเลือกจากบริษัทซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ที่ผลิตโดย สถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (BIBP) และเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO เพื่อกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในช่วงที่ประเทศยังมีวัคซีนไม่เพียงพอเพื่อนำไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเป็นกลุ่มแรก  เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
แก่ปวงชนชาวไทย มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นำโดย พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ จึงกำหนดส่งมอบวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 3500 โดส เป็นเงิน 3,418,800 บาท เพื่อนำไปฉีดให้แก่กลุ่มพระภิกษุและสามเณร รวมถึงผู้ให้บริการรถสาธารณะ และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเป็นการเสริมมาตรการป้องกันป้องกันโรค COVID- 19 และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของทั้งสองพระองค์นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้บริจาคเงินสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจการบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการป้องกัน และการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรค COVID -19  ดังนี้

1.โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อหน้ากากอนามัย รวมจำนวน 6,000 ชิ้น เป็นเงิน 480,000 บาท

2.โครงการสนับสนุนพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 3,171,619.45 บาท

 
3.โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ จำนวน 10 ยูนิต เป็นเงิน 2,500,000 บาท

4.โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์   โรงพยาบาลตำรวจ เป็นเงิน 3,000,000 บาท

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในห้วงระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 2564
ซึ่งในวันที่ 12 ก.ค. 2564 เป็นวันแรกของการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 218 ราย
สำหรับ ท่านมีความประสงค์บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจการบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการป้องกัน และการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรค COVID -19  สามารถบริจาคผ่านมูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลตำรวจ ชื่อบัญชี “มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 677-4-49470-6 หรือ SCAN QR Code เพื่อบริจาคผ่าน E – donation สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์กรมสรรพากร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.096-819-4488