รพ.ตำรวจ เปิดให้ผู้ใช้บริการของ รพ.เข้ารับวัคซีน เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียน

วันที่(6 ก.ค.64) เวลา 09.00 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตำรวจ ขอประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณี ให้ข้าราชการตำรวจ หรือครอบครัวของข้าราชการตำรวจที่มีบัตรประจำตัวเป็นผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลตำรวจ เขารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยไม่ต้องมีการทะเบียนจองฉีดวัคซีน ในห้วงระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค. 2564 ตลอดเวลาราซการ และในห้วงระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 2564 ในช่วงเวลาบ่าย นั้น

พล.ต.ต.ญาณพงศ์ กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลตำรวจ ขอประซาสัมพันธ์เรื่องของการเข้ารับการฉีดวัคนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจ ที่มีบัตรประจำตัวหรือ HN ของทางโรงพยาบาล

 1. มีอายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และได้รับการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. ห้วงเวลาการให้บริการ ตามวันและเวลาต่อไปนี้
  วันที่ 5 – 9 ก.ค. 2564
 • ตั้งแต่เวลา 8.00-11.00 น.
  จำนวน350 คน
 • ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.
  จำนวน 250 คน

วันที่ 12 – 16 ก.ค. 64

 • 13.00- 15.00 น. จำนวน 250 คน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจ ขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การให้บริการฉีดวัคซีนฯ ขอสงวนสิทธิ์
เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน