ผบช.น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจเฝ้าแคมป์

ผบช.น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจเฝ้าแคมป์ พร้อมจับมือ มูลนิธิบุณยะจินดา เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือคนงานและตำรวจ ในช่วง Buble and Seal

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จตร.ฯ ปฏิบัติราชการ บช.น. พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผบก.น.5 และ นาวพอฤทัย ณรงค์เดช ผู้แทนจากมูลนิธิ บุณยะจินดา ได้เดินทางมายัง สน.ลุมพินี เพื่อให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ สน.ลุมพินี พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพแก่ ตำรวจ สน.ลุมพินี และครอบครัว ในช่วงการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Buble and Seal) แคมป์คนงานก่อสร้าง ซึ่งในพื้นที่ สน.ลุมพินี มีแคมป์คนงาน จำนวน 7 แห่ง คนงานกว่า 2,680 คน

จากนั้น ผบช.น. พร้อมคณะ ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่าง ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่ สน.ลุมพินี สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อรับฟ้งข้อปัญหาและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในกรณีมีการสั่งปิดแคมป์คนงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากการสอบถามทุกแคมป์มีความตั้งใจในการปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เข้ามาช่วยกันควบคุม แก้ไขปัญหา มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ง ผบช.น. ได้เน้นย้ำในที่ประชุม หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซ้ำเติมผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ขอให้แจ้งได้ที่ ผกก. ทุก สน. เพื่อที่ทาง บช.น. จะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สำหรับในเรื่องการจัดอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของจำเป็นในการใช้ชีวิตให้กับคนงาน ที่ยังอาจไม่เพียงพอในบางจุด มูลนิธิบุณยะจินดา ได้ร่วมมือกับ บช.น. เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำสิ่งของจำเป็น อาหาร น้ำดื่ม ไปมอบให้กับแคมป์คนงานต่าง ๆ รวมทั้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัว ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมและเฝ้าระวัง ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บช.น. มีภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจาก ศบค. มีข้อกำหนด ฉบับที่ 25 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.64 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

  1. จัดกำลังสนับสนุนมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Buble and Seal) แคมป์คนงานก่อสร้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร สำนักงานเขต โดยจัดกำลังเฝ้าระวังพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้าง ตลอด 24 ชม. แคมป์ละ 2 นาย/ผลัด (แบ่งการปฏิบัติเป็น 4 ผลัด ผลัดละ 2 นาย) ซึ่งผลการสำรวจแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ กทม. มีจำนวน 264 แคมป์ รวมใช้กำลังพล จำนวน 2,112 นาย โดยเป็นการบูรณาการกำลังจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายป้องกันปราบปราม จราจร สืบสวน ธุรการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่ดังกล่าว ตามาตรการควบคุมและเฝ้าระวังที่กำหนดโดย ศบค. อย่างเคร่งครัด
  2. จัดกำลังสนับสนุนมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กทม. โดยจัดกำลังประจำจุดตรวจ จำนวน 6 จุด ในเส้นทางรอยต่อสำคัญเข้า-ออก กทม. จุดละ 4 นาย/ผลัด (แบ่งการปฏิบัติเป็น 4 ผลัด ผลัดละ 4 นาย) รวมใช้กำลัง 96 นาย โดยมอบหมายให้ บก.จร. สนับสนุนกำลังประจำจุดตรวจ จุดละ 3 นาย/ผลัด และให้ สวป. พื้นที่เป็นผู้่ควบคุมการปฏิบัติในภาพรวม โดยกำชับเรื่องการตรวจป้องกันยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ กทม. เพื่อหลบเลี่ยงกรณีการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง
  3. การเปิดศูนย์ 191 เป็นศูนย์เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด-19 ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานทางการแพทย์ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 รวมการโทรเข้ามาขอรถพยาบาล/เตียงผู้ป่วย จำนวน 860 ราย ได้รับการนำส่ง รพ. แล้ว จำนวน 725 ราย และเป็นการโทรมาขอคำปรึกษาอื่น ๆ จำนวน 2,063 ราย
  4. การจัดชุดสายตรวจร่วมประจำ สน. เพื่อร่วมตรวจสถานที่เสี่ยง/มีคำสั่งปิดตามประกาศ กทม. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานเขต อย่างน้อย สน. ละ 2 นาย ซึ่งมีการออกตรวจเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดรอบที่ 3 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
  5. การจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว สำหรับแก้ปัญหา ช่วยเหลือประชาชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ โดยเป็นกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ปกติภายใน สน./บก. เตรียมพร้อมวันละประมาณ 409 นาย อยู่ประจำแต่ละ สน./บก. พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอ

หลังจากนั้น ผบช.น. คุณพอฤทัย ณรงค์เดช และคณะ ได้เดินทางไปยังแคมป์ก่อสร้างนันทวัน ซอยโปโล เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่จริง พร้อมกับมอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง น้ำดื่มให้แก่คนงานภายในแคมป์ และได้มอบหมายให้ สน.ลุมพินี นำส่งยังแคมป์อื่น ๆ ให้ครบถ้วนอีกด้วย

บช.น. และ มูลนิธิบุณยะจินดา ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และพร้อมเป็นสื่อกลางในการรับการช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่ต้องการนำสิ่งของจำเป็น อาหาร น้ำดื่ม มอบให้กับคนงานที่อยู่ตามแคมป์ต่าง ๆ โดยสามารถติดต่อได้ที่ บช.น. มูลนิธิบุณยะจินดา (ถนนวิภาวดีรังสิต) หรือ สถานีตำรวจนครบาลทุกแห่งที่มีแคมป์คนงาน เพื่อนำส่งให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป