“ผู้ช่วยฯ รอย”เร่งสปีดสำรวจความคิดเห็น การปรับปรุงเครื่องแบบสาย ปป.ผ่านคิวอาร์โค้ด ภายใน 30 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้มีนโยบายให้พัฒนาเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปรามปราบ และนำไปทดลองใช้ที่ สน.บางยี่ขัน ,บุคคโล และจักรวรรดิ เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้เก็บข้อมูลความเห็นการใช้งานของผู้สวมใส่ นำมาพัฒนาให้มีความเหมาะสม เข้ากับสภาพการปฏิบัติงานจริง จนออกมาเป็นชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามแบบที่ 2

เพื่อให้การปรับปรุงเครื่องแบบสายงานป้องกันปราบปรามที่พัฒนาใหม่นี้ มีความเหมาะสม และเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ สวมใส่แล้วมีความคล่องตัว เป็นมาตรฐานสากล เข้ากับสภาพปัจจุบัน ตร.จึงได้ออกแบบสำรวจความคิดเห็นตำรวจ สายงาน ปป. ทั่วประเทศ โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ตอบแบบสำรวจได้ตาม QR Code ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้

ในขณะเดียวกัน พล.ต.ท.รอยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจความคิดเห็นการพัฒนาเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม ครั้งที่ 2 ถึง ผบช.น., ภ.1-9 และ ก.
ให้นำเครื่องแบบสายตรวจใหม่ทดลองใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยทางบช.น ได้ดำเนินการทดลองใช้ที่ สน.บางยี่ขัน,สน.บุคคโล และ สน.จักรวรรดิ ระหว่างวันที่ 3-13 พ .ค.64 เป็นระยะเวลา 10 วัน

ต่อมาคณะทำงานนโยบายการพัฒนางานป้องกันปราบปราม ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเครื่องแบบและสำรวจความเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง มาทำการวิจัยและพัฒนาออกแบบเป็น
ชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามแบบที่ 2 เพื่อให้การปรับปรุงเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามมีความคล่องตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในสภาพปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานสากล

ทำให้เกิด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จึงให้ท่านแจ้งข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกันปราบปรามในสังกัดกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นการพัฒนาเครื่องแบบ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงาน ป้องกันปราบปราม ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.64

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ ได้ตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ โดยมอบหมายให้ พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช รอง ผบช.ก. ,คณะทำงานนโยบายการพัฒนางานป้องกันปราบปราม รวบรวมสรุปข้อมูลผลการสำรวจดังกล่าว เสนอ ตร. (ผ่าน ผอ.สยศ.ตร.) ภายใน
วันที่ 3 ก.ค.64 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการ “หนังสือดังกล่าวระบุ “