ตร.ทางหลวง-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จับมือจิตอาสา พัฒนาลำตะคอง “หลังบ้านน่ามอง ลำตะคองน่าอยู่” รองรับหน้าฝน


นครราชสีมา-วันนี้ (21 มิถุนายน 2564) ที่บริเวณหน้าด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ,นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี ,พ.ต.ท.วิษณุ โนนคำม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมา, จิตอาสา 904 ,ชมรมฮักเขาใหญ่ ,จิตอาสาตำรวจทางหลวง ,เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ,คณะอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ และชาวบ้านชุมชนท่ามะปราง รวมกว่า 100 คน  ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำตะคอง “หลังบ้านน่ามอง ลำตะคองน่าอยู่”  

 

โดยทำความสะอาดกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ที่หักโค่น กีดขวางทางน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำตะคอง ซึ่งเป็นสายน้ำแห่งชีวิตของชาวโคราช เพื่อเปิดทางน้ำไหลรองรับช่วงฤดูฝน ซึ่งระยะทางน้ำไหลจากป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไปลงเขื่อนลำตะคอง มีระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร จะไหลผ่านชุมชน และตำบลต่างๆในพื้นที่อำเภอปากช่อง ลงสู่เขื่อนลำตะคอง  ไว้เก็บกักเป็นน้ำดิบใช้อุปโภคบริโภคของชาวโคราช

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือของจิตอาสา 904 และภาคส่วนต่างๆ ทำความสะอาดในลำน้ำลำตะคอง เพื่อรองรับฤดูฝน เป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ำจากป่าต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสำรองเก็บกักน้ำดิบให้กับเขื่อนลำตะคอง ได้ส่งไปให้พื้นที่ท้ายเขื่อนได้ใช้อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

ซึ่งวันนี้สามารถทำความสะอาดเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยเคลียร์สิ่งกีดขวางทางน้ำ เปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น โดยจะทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านที่มีชุมชนอยู่ริมลำตะคอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่