ผบ.ตร.สั่งสอบปืนหลวง พบจำนำร้านปืนออนไลน์

ผบ.ตร. กำชับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยลงไปตรวจสอบกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา การเก็บรักษา เบิกใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่งหากบกพร่องหรือเกิดความเสียหายให้พิจารณาทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด

พ.ต.อ.กฤษณะ  พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีตามที่สื่อได้นำเสนอข่าว กองบังคับการปราบปราม(บก.ป.) มีการจับกุมและขยายผลเกี่ยวกับการรับจำนำปืนออนไลน์และตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นของทางราชการได้จำนวนหลายกระบอก ช่วงต้นเดือน มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ว่า

จากกรณีดังกล่าว พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับทราบเรื่องแล้ว ได้กำชับและมอบหมายให้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงไปกำกับดูแลพร้อมให้สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกบ.) ทำการตรวจสอบว่ามีการปฎิบัติและกำหนดมาตราการในการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนสืนและวัตถุระเบิดของทางราชการ เป็นไปตามหนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๔๒๑/ว๔๔ ลง ๓๐ ก.ย.๕๙ หรือไม่

อีกทั้งได้กำชับสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วย ทุกพื้นที่ ลงไปตรวจสอบ กำกับดูแลตรวจสอบ  คลังอาวุธและยุทธภัณฑ์ของหน่วย พร้อมมีมาตรการป้องกัน ดูแลเก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดของทางราชการให้เป็นไปตามคำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ ของทางราชการไปก่อให้เกิดความเสียหายชำรุดหรือสูญหาย หากผู้บังคับบัญชาในต้นสังกัดปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจลงไปกำกับดูแล จนเกิดข้อบกพร่อง จะพิจารณาโทษด้วยเช่นกัน

สำหรับกรณี กองบังคับการปราบปราม(บก.ป.) มีการจับกุมและขยายผลเกี่ยวกับการรับจำนำปืนออนไลน์และตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นของทางราชการได้จำนวนหลายกระบอก นั้น ขณะนี้ทาง บช.น. และ ภ.7 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว หากผลการตรวจสอบพบว่ามีมูลและเกิดข้อบกพร่องก็จะดำเนินการทางวินัยและทางอาญากับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดต่อไป

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ขอฝากเตือนไปถึงข้าราชการตำรวจทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษา เบิกจ่าย หรือเป็นผู้เบิกใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ ของทางราชการ ขอให้เคร่งครัดในการปฎิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ปฎิบัติตามแล้วเกิดข้อบกพร่อง อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของทางราชการ เกิดชำรุด หรือสูญหาย  ท่านจะถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญาจนถึงที่สุด