ด่ากันในพื้นที่สาธารณะ มีโทษตามกฎหมาย

การด่ากันหยาบคายต่อหน้ากันสองคน ถือว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ซึ่งจะมีความผิดตามมาตรา 393 จะมีโทษจามกฎหมายลหุโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การด่าหยาบคายกันกลางพื้นที่สาธารณะหรือบนสื่อโซเชียลมีเดียเเละมีบุคคลที่สามได้ยิน เห็นสิ่งที่ด่ากัน จะมีความผิดตามมาตรา 328 หมิ่นประมาท ร่วมด้วย ซึ่งจะรับโทษหนักทันที โดยมาตรา 328 ความผิดฐานหมิ่นประมาทที่มีการกระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

ในบริบทคำพูดมีคำพูดกล่าวหา ใส่ความรวมอยู่ด้วย เช่น ไอสั_ มึงแม่งเลว มึงมันขี้โกง ทุเรศ โดยมีบุคคลที่สามอยู่ด้วย ก็จะมีความผิดกฎหมายหลายบท ทั้ง มาตรา 393 ดูหมิ่นซึ่งหน้า รวมถึง มาตรา 328 หมิ่นประมาท ด้วยเช่นเดียวกัน แต่เมื่อศาลลงโทษจะมีการลงโทษหนักบทที่หนักที่สุด

แต่หากไม่มีบุคคลที่สามอยู่ด้วย ไม่ว่าจะด่าหยาบคาย หรือเป็นก่รหมิ่นประมาท จะมีความผิดเพียงแค่มาตรา 393 ดูหมิ่นซึ่งหน้าเพียงอย่างเดียว เพราะองค์ประกอบของคำหมิ่นประมาท คือ การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม