ผบก.ภ.จว.ชัยนาท มอบสิ่งของตามโครงการ“บำรุงขวัญ ปันน้ำใจ ตำรวจชัยนาท”เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา

พลตำรวจตรี วรณัฏฐ์ ผันผ่อน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาและแม่บ้านตำรวจ ตามโครงการ “บำรุงขวัญ ปันน้ำใจ ตำรวจชัยนาท” มอบสิ่งของและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และผู้พิการทางสติปัญญา ให้กับครอบครัวของข้าราชการตำรวจในสังกัด


โดย พลตำรวจตรี วรณัฏฐ์ ผันผ่อน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาได้จัดทำโครงการ “บำรุงขวัญ ปันน้ำใจ ตำรวจชัยนาท” ช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจ การดูแลด้านสวัสดิการเรื่องที่พักอาศัย การศึกษาบุตร ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดภาระของครอบครัวข้าราชการตำรวจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้มอบให้กับครอบครัวของ ดาบตำรวจปิยะภัทรรัตน์ จันทร ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองมะโมง ซึ่งมีบิดาป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ หัวใจวาย ไตวาย ลำไส้ติดเชื้อ และเด็กชาย ธีรภัทร จันทร อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นบุตร ป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรมตั้งแต่กำเนิด และยังไม่ได้เข้าเรียนหนังสือ ซึ่งพักอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท