ตำรวจนาจอมเทียน ตรวจเข้ม ห้ามดื่มสุราริมชายหาด ป้องกันแพร่ระบาดโควิด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในข้อ 5.2 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 20/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็น 5.2 ห้ามใช้พื้นที่ชายทะเล ขายหาด อ่างเก็บน้ำ เพื่อดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย 2. กิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่ม มั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค 3. ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 4. สำหรับการจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม หรือบริการใดๆ ในบริเวณดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ล่าสุดวันที่ 6 มิ.ย. 64 พ.ต.อ.สันติ ชูเชิด ผกก.สภ.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชุมพล แสนวิชัย รอง ผกก.ป. สภ.นาจอมเทียน พ.ต.ท.สังวาลย์ พันสีทา สวป.สภ.นาจอมเทียน ร.ต.อ. ธนัญชัย วงศ์จำปา รอง.สวป.สภ.นาจอมเทียน ได้ ออกตรวจ บริเวณชายหาดนาจอมเทียน  ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามตั้งวงดื่มสุราบนชายหาด ตามมาตรการของ ศบค.เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

โดยเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเดินเท้าประชาสัมพันธ์ตลอดชายหาดนาจอมเทียน ที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ยังไม่พบผู้กระทำผิดนั่งดื่มสุราแต่อย่างใด จึงได้ประชาสัมพันธ์ไว้ หากมีการกระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมาย อยากฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดนาจอมเทียน อย่าฝ่าฝืนคำสั่งของ ศบค.นั่งเล่น กินอาหารหรือเล่นน้ำ ตามปกติแต่อย่าให้มีการสังสรรค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตอนนี้เชื้อไวรัส โควิด 19 ยังระบาดอย่างต่อเนื่อง อยากให้ดูแลสุขภาพ และมีการป้องกันตัวเอง เว้นระยะ สวมหน้ากาก เวลาไม่ได้รับประทานอาหาร ขอย้ำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีการจับจริง หากมีการฝ่าฝืนจับกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ และในร้านอาหาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มเข้มป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด – 19