ตำรวจภูธรภาค 1 เปิดโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0

ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้จัดทำ โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 โดยหลักคิดที่ว่า “จะทำอย่างไรให้ประชาชนต้องไม่เกิดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรม หากสามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจบนถนนตอนกลางคืน” โครงการนำร่อง ดำเนินการในพื้นที่ที่สำคัญฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1-9 มีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” หลังจากนั้นจะขยายต่อไปจนครบทุกจังหวัด และพื้นที่สถานีตำรวจทุกแห่ง


ตำรวจภูธรภาค 1ได้เลือกพื้นที่ เมืองทองธานี ในอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรีเป็นสถานที่ในการจัดทำโครงการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 3 ประการ ได้แก่ RISK, LAND MARK และ ECONOMIC เป็นพื้นที่นำร่องที่จะดำเนินการตามโครงการฯ

ทั้งนี้ในวันที่ 4 มิถุนายน 64 ที่ชั้น 5 ห้องประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รอง ผวจ.นนทบุรี พล.ต.ต. สุรพล เปรมบุตร รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พล.ต.ต.ฐายุฎฐ์ จันทร์ถาวร ผบก.อก.ภ.1 พ.ต.อ.เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี และ พ.ต.อ.พงศ์จักร ปรีชาการุณพงศ์ ผกก.สภ.ปากเกร็ด และนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ได้จัดประชุมสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกตามโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค ๑ ด้านการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ, นายสมยศ วิชากร นอภ.
ปากเกร็ด, ผู้บริหารบริษัทอิมแพคเมืองทองฯ และหน่วยงานภาครัฐ, ภาคธุรกิจ,
และประชาชนในพื้นที่ โดยในการประชุม พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รอง ผบช.ภ.1ได้กล่าวถึงหลักคิด, เป้าหมาย, ขั้นตอนการปฏิบัติ, กิจกรรมต่างๆ ที่ควรจะต้องดำเนินการในพื้นที่ SMART SAFETY ZONE 4.O เช่น การวิเคราะห์จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ ร่วมกัน, การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกัน อาชญากรรม, การจัดทำแผ่นการตรวจป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกในรูปแบบใหม่, การนำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพและจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่, การจัดทำศูนย์รวมกล้อง CCTV และได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจาก ทุกภาคส่วน ผลการประชุมสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วน เห็นชอบและยินดีที่จะให้การสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานในการดำเนินการตาม “โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 เมืองทองธานี”


พล.ต.ต.สุรพล เปิดเผยเพิ่มเติมหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่าโครงการนี้เป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข มีแนวความคิดว่าจะทำให้บ้านเมืองปราศจากอาชญากรรม เกิดความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ผู้หญิงเดินคนเดียวได้ในที่เปลี่ยวบนท้องถนน โดยรู้สึกว่ามีความปลอดภัย จึงจัดทำเป็นโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน ไปทั่วทั้งประเทศ จึงลองจัดทำในพื้นที่เล็กๆดูก่อน เป็นการป้องกันในเชิงรุกโดยจะให้ทุกหน่วยลองไปคิดดูว่าจะจัดทำได้ไหมแต่ละพื้นที่ของตัวเอง ให้เป็นพื้นที่ที่มีระยะประมาณ 2-3 กิโลเมตร คาดว่าจะลดอาชญากรมมได้ ในส่วนของตำรวจภูธรของแต่ละภาค ให้เลือกมาหนึ่งพื้นที่ ส่วนของภูธรภาค1 เราเลือกของจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตรบริเวณเมืองทองธานี ซึ่งมองว่าเป็นแลนด์มาร์คในด้านต่างๆ มีประชาชนที่พักอาศัยอยู่และมีห้างจำนวนมาก และมีประชากรหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในการประชุมในวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รวมการจัดประชุมและเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามารับฟัง และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการวางแผน ตนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งตำรวจภูธรภาค1 ทำสองพื้นที่คือ 1.เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 2.จ.สมุทรปราการ บริเวณเทศบาลเมืองสมุทรปราการ พล.ต.ต.สุรพล กล่าว