ตำรวจทางหลวงโคราชรวมพลังจิตอาสาพัฒนาลำตะคอง ผุดไอเดียจัดโครงการ “หลังบ้านน่ามอง ลำตะคองน่าอยู่”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น สถานีตำรวจทางหลวง 1 กก.6 บก.ทล. (ปากช่อง) พันตำรวจโทวิษณุ โนนคำม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง และผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวน 30 นาย ร่วมกับนายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จิตอาสา 904 ชมรมฮักเขาใหญ่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว จิตอาสาชุมชนบ้านโป่งประทุน อาสากู้ภัยตำรวจทางหลวง จัดโครงการ”หลังบ้านน่ามอง ลำตะคองน่าอยู่” โดยร่วมกันเก็บขยะพัฒนาลำตะคองหลังสถานีฯ เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งมีทั้งยางรถไถ ฝาโถชักโครก แผ่นโฟม กิ่งไม้ ต้นไม้ที่ขวางทางน้ำจำนวนมาก ซึ่งในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่สายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราช เตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับชุมชนรอบๆสถานีและชุมชนที่ติดลำตะคอง ในการจัดทำโครงดารดังกล่าว

พันตำรวจโทวิษณุ โนนคำม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (โคราช) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ได้สละเวลามาร่วมพัฒนา ซึ่งในช่วงนี้เริ่มเขาสู่ฤดูฝน ที่ตั้งของสถานีฯอยู่ติดกำลังตะคอง จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมาพัฒนาเก็บขยะ กิ่งไม้ไม่ให้ขวางทางน้ำ และตนเองได้ริเริ่มโครงการ “หลังบ้านน่ามอง ลำตะคองน่าอยู่” โดยจะประสานกับชุมชนที่ติดกับลำตะคองร่วมโครงการ และจะประสานจัดหาเครื่องทุนแรง รถขนขยะ อาหาร น้ำดื่ม มาสนับสนุน เป็นการดูแลแหล่งต้นน้ำให้มีสถาพที่ดีเพื่อส่งต่อให้กับคนอยู่ปลายน้ำได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค และเป็นการรักษามรดกทางธรรมชาติไว้ให้กับลูกหลานและประเทศชาติต่อไป