เตือนสติ ตร.เล่นโซเชียลฯ อย่างสร้างสรรค์ ระวังการโพสต์กระทบถึงองค์กร

เตือนสติ ตร.เล่นโซเชียลฯ อย่างสร้างสรรค์ ระวังการโพสต์ แม้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ตาม แต่อาจจะส่งผลกระทบภาพลักษณ์องค์กรได้

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. ในฐานะ รอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันในยุค 5 จี พี่น้องประชาชนรวมทั้งข้าราชการตำรวจต่างก็เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่า พี่น้องตำรวจหลายท่านรวมถึงหลายหน่วยงานใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ หรือแถลงผลการจับกุมคนร้ายในคดีสำคัญ ตลอดจนเตือนภัยอาชญากรรมในพื้นที่ให้ประชาชนได้รับรู้ในการระมัดระวังตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามยังคงพบเห็นข้าราชการตำรวจบางท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

จริงๆต้องเรียนว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์ม ข้าราชการตำรวจสามารถมีสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงและใช้งานทั้งสิ้น แต่เพื่อให้การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจเป็นไปอย่างเกิดประโยชน์และเป็นไปอย่างถูกต้อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นเสมือนคู่มือในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สำหรับประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ควรเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว มีจำนวน 9 ประเภท คือ

1.ข้อมูลที่มีเนื้อหาพาดพิง หรือ ส่งในทางลบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรือกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3.ข้อมูลที่มีลักษณะยั่วยุ เสียดสี บิดเบือนโฆษณา ชวนเชื่อ สร้างความแตกแยกต่อหน่วยงาน องค์กร สถาบัน สังคม รวมถึงการไม่เป็นกลางทางการเมือง
4.ข้อมูลความลับของทางราชการ ตามระเบียบการตำรวจที่กำหนดไว้
5.ข้อมูลที่เข้าข่ายการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทั้งของราชการและบุคคล รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอาญาใดๆ เช่น ภาพลามก อนาจาร เป็นต้น
6.ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานทางคดี เกิดผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมรวมถึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงในเชิงยุทธวิธีและยุทธการ
7.ข้อมูลที่สร้างกระแสทางสังคมหรือก่อให้เกิดความตื่นตกใจโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และไม่มีหลักฐานยืนยัน
8.ข้อมูลที่เป็นภัยคุกคาม ต่อระบบสารสนเทศ และเครือข่าย ได้แก่ โปรแกรมไม่พึงประสงค์ หรือ Malware ทุกประเภท
9.ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์อันดีของความเป็นข้าราชการตำรวจ ก่อให้เกิดความขบขัน วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ ลดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่องานตำรวจ ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล และองค์กรตำรวจโดยรวม

ส่วนกรณีการไลฟ์สดของส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว ที่มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ ถึงความไม่เหมาะสมนั้น อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานต้นสังกัด

สำหรับข้อสงสัยในเรื่องการ work from home ของข้าราชการตำรวจนั้น ในส่วนข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติการในสายงานป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายสอบสวน และฝ่ายจราจร การ work from home เป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่โดยตลอด ซึ่งจะมีการระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว ตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติหน้าที่ สวมใส่หน้ากากอนามัย พกแอลกอฮอล์ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ แต่หากเป็นข้าราชการฝ่ายอำนวยการหรือธุรการ อาจมีการพิจารณาผ่อนกำลังได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ และต้องไม่กระทบกับภารกิจของหน่วยงาน

จึงฝากถึงพี่น้องข้าราชการตำรวจ ในการเข้าถึงหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ ควรพิจารณาใช้ด้วยความระมัดและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย