ปรึกษาพิเศษ ตร. ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 27 พค.64 เวลา 10.30 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังผล และเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 489 นาย และเจ้าหน้าที่ภายใน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

โดยก่อนหน้านี้ ทางศูนย์ฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค 9 ได้รับหนังสือร้องเรียนจากศูนย์บริหารสถานการโควิด-19 จ.ยะลา ถึงกรณียังมีการฝึกอบรม และไม่ปล่อยนักเรียนนายสิบตำรวจ ให้กลับภูมิลำเนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ผู้ปกครองบางรายเกิดความกังวลใจ และสอบถามถึงเหตุผล จนทำให้มีการร้องเรียนผ่าน ศบค.ยะลา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้ชี้แจงว่า ทั้งนี้ การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 นั้น เป็นการดูแลในระบบปิด ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายใน ระหว่างการฝึกอบรม ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ทางศูนย์ฝึกอบรมคำนึงตลอดมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องมีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนในการดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจทุกคนให้อยู่ในมภาวะที่ปลอดภัย

“ทางศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า ยังได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากโรงพยาบาลตำรวจ จากการประสานของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนนายสิบตำรวจที่ศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในทุกนาย ซึ่งได้เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 23 พค.64 เป็นต้นว่า และต้องฉีดให้ครบ 2 โดส ทุกนาย ตามขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งหากมีการปล่อยให้ทุกคนกลับออกไปก่อนหน้านี้ อาจจะเป็นการยากในการควบคุมดูแล และอาจจะเกิดปัญหาการติดเชื้อกลับมาและหากเกิดการแพร่กระจายเชื้อภายใน ก็จะยิ่งเป็นปัญหาที่ยากต่อการควบคุม แต่โชคดี ที่เราทำตามขั้นตอน อีกทั้งมีโรงพยาบาลสิริรัตนรักษ์ภายในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ที่มีเจ้าหน้าที่และความพร้อมในการปฏิบัติ และฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนายสิบทุกคน” ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ได้รับการสนับสนุนวัคซีนซิโนแวค จากโรงพยาบาลตำรวจ มาจำนวน 3000 โดส โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจทั้งหมด 489 นาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ภายใน และในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ทั้งหมด เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนที่ต้องเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19