การสวมใส่เครื่องแบบตำรวจโดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ ผิด กม.หลายข้อหา

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. ในฐานะ รอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ช่วงนี้จะเห็นข่าวการจับกุมผู้ต้องหาแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปรากฎให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง โดยหลายคนอาจมีความนิยมชมชอบในอาชีพตำรวจหรืออาจมีความใฝ่ฝันในวัยเด็ก ว่าโตขึ้นอยากเป็นตำรวจ แต่ไม่ได้เป็น จึงมีความคิดที่จะนำเครื่องแบบตำรวจมาสวมใส่จึงมีคำถามที่ว่าการนำเครื่องแบบตำรวจมาสวมใส่โดยไม่มีสิทธิเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนั้น

ขอเรียนว่า การนำเครื่องแบบตำรวจมาสวมใส่โดยที่ตนไม่มีสิทธิและมีเจตนาจะให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองเป็นตำรวจจริงๆ
เช่นใส่เครื่องแบบตำรวจไปจีบผู้หญิง หรือไปหลอกลวงผู้อื่นในลักษณะฉ้อโกงเพื่อให้ได้ทรัพย์สิน หรือ ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน หรือ ไปข่มเหง รังแกผู้อื่น หรือกระทำการในลักษณะให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ราชการตำรวจ ฯลฯ เป็นความผิดทั้งสิ้นโดยหลักจะผิดตาม

  1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 146 ที่ระบุว่า ผู้ใดที่ไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานหรือไม่มีสิทธิใช้ยศตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2547 มาตรา 108 ที่ระบุว่า ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตํารวจโดยไม่มีสิทธิ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทําความผิดอาญา ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่1 ปี ถึง 10 ปี

 3.พ.ร.บ.เครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 มาตรา 6 ที่ระบุว่า ห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการ เว้นแต่หน่วยงานราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นๆ จะได้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายได้ ถ้าฝ่าฝืนมีความผิด จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท

สุดท้ายหากสวมใส่เครื่องแบบตำรวจโดยที่ไม่มีสิทธิ แล้วไปกระทำพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายก็จะต้องรับโทษตามฐานความผิดที่ได้กระทำลงไปด้วย