บช.ตชด.นำกำลังพลฉีดวัคซีนโควิด 400 นาย

รองผบช.ตชด. นำกำลังพลในสังกัด บช.ตชด. ส่วนกลาง 400 นาย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 ณ คณะทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันนี้(26 พ.ค. 2564) ที่ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น2 อาคารสมเด็จย่า93 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวรชายแดน ได้มอบมายให้ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวรชายแดน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวรชายแดนส่วนกลาง จำนวน 400 นาย ที่สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งก่อนหน้านี่ทาง บช.ตชด. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้ารับวัคซีน จึงได้มีการจัดเสวนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้กำลังพลมีข้อมูลอย่างเพียงพอ และตัดสินใจเข้ารับวัคซีนด้วยความสมัครใจ

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาวะของข้าราชการตำรวจ และเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจได้รับวัคซีนโควิด19 เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน รวมถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และหยุดการแพร่ระบาดภายในประเทศ ผบ.ตร.จึงได้มีการมอบหมายให้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานจัดหาและฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่เนื่องจากปัจุบันทางโรงพยาบาลตำรวจมีความแออัดของสถานที่ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจไม่เพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกในการจัดฉัดวัคซีนเพิ่ม ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการอำนวยความสะดวกทั้งสถานที่และบุคลากร ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดบช.ตชด.วันนี้

พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. กล่าวว่า ในส่วนของกำลังพลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน 400 นายในวันนี้ เป็นกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวรชายแดนส่วนกลาง ถนนพหลโยธิน กทม. ซึ่งถูกจัดให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ที่มีการระบาดสูงสุดของประเทศ จึงนับว่าเป็นกำลังพลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ซึ่งในส่วนของกำลังพลสังกัดบช.ตชด.ส่วนภูมิภาค ซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า ตามพื้นที่แนวชายแดน ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัด ฉีดวัคซีนให้ตั้งแต่ในช่วงแรกเรียบร้อยแล้ว

กองบัญชาการตำรวจตระเวรชายแดน(บช.ตชด.) มียอดข้าราชการในสังกัดติดเชื้อโควิด19สะสมจำนวน 42 ราย รักษาหายจำนวน 41 ราย และยังรักษาตัวอยู่ในรพ.จำนวน 1 ราย
ส่วนตัวเลขสะสมของกำลังพลสังกัดบช.ตชด.เข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้ว แบ่งออกเป็น ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 2,592 คน คิดเป็น 21.74% และ ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 1,537 คน คิดเป็น 12.89% ของจำนวนข้าราชการในสังกัด (อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 2564)