โฆษกตร.เผย นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้งบตำรวจแก้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จากกรณีโซเชียลมีเดียและสื่อมวลชนนำเสนอข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น


ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้ากระทรวงได้เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) (ห้วง 1 ต.ค. 2563 จนถึง


31 ม.ค. 2564) ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ สำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงบประมาณนำไปพิจารณารายละเอียดแล้วต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว สำนักงบประมาณ จะจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป
ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวเมื่อได้รับแล้ว จะถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด ฯ ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตรวจป้องกันฯ และอื่นๆ งบที่ได้รับอนุมัติ โดยยืนยันว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพียงพอ ครบถ้วนสำหรับภารกิจในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)