ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สโมสรตำรวจ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ด้วย

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ภัคพงศ์พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่รอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ ที่สโมสรตำรวจ

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้ข้าราชการตำรวจที่รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่สอง จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ สโมสรตำรวจ เพื่อเป็นการลดความแออัด ลดการรวมกลุ่ม ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการตำรวจ โดยสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการตำรวจ จำนวนวันละ 1,000 นาย แบ่งกลุ่มตามสังกัด ซึ่งหน่วยต้นสังกัดจะมีการแจ้งรายชื่อให้ตำรวจทุกนายทราบ และเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลพร้อมแนะนำการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ และดำเนินการเป็นไปตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่กำหนด เช่น การคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การกำหนดวงรอบการเข้ารับการวัคซีนเป็นกลุ่ม การกำหนดและแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน

ทั้งนี้ วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ด้วย พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวเชิญชวนข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกัน