รอง ผบ.ตร. เช็คแถวตำรวจ ตบเท้าฉีดวัคซีนพรึ่บ!

พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงพยาบาลตำรวจ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับข้าราชการตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่สโมสรตำรวจ พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ ๗)โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี สมนึก น้อยคง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจตรี วิบูลย์ สีสุข รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล พลตำรวจตรี สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผู้บังคับการกองสวัสดิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงพยาบาลตำรวจ ในการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ข้าราชการตำรวจ

สืบเนื่องจาก พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ห่วงใยในสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่โดยตรงและต้องสัมผัสกับประชาชนจำนวนมาก มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรค จึงมอบหมายให้ พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. และ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ควบคุมกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ข้าราชการตำรวจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความแออัด ลดการรวมกลุ่ม ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการตำรวจ จึงได้กำหนดแบ่งกลุ่มเข้ารับการฉีดวัคซีนของข้าราชการตำรวจ เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ม 1 ข้าราชการตำรวจรับวัคซีนป้องกันโควิด เข็มแรก จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
กลุ่ม 2 ข้าราชการตำรวจรับวัคซีนป้องกันโควิด เข็มที่สอง จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ สโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้สำหรับการเข้ารับวัคซีน ณ สโมสรตำรวจ สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการตำรวจ จำนวนวันละ 1,000 นาย โดยแบ่งกลุ่มตามสังกัด ซึ่งหน่วยต้นสังกัดจะมีการแจ้งรายชื่อให้ตำรวจทุกนายทราบและเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลพร้อมแนะนำการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่กำหนด เช่น การคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การกำหนดวงรอบการเข้ารับการวัคซีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 20 นาย นอกจากนี้ยังมีการกำหนดและแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน พื้นที่พักคอย พื้นที่ให้บริการ มีวงดนตรีจากกองสวัสดิการคอยให้บริการ รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมาร่วมสนับสนุน อาหารและน้ำดื่มอีกด้วย

พลตำรวจเอก ปิยะฯ กล่าวว่า “จากการตรวจสอบการบริหารจัดการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลตำรวจ พบว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขอย่างดีเยี่ยมและครบถ้วน ขอให้ตำรวจทุกนายได้มั่นใจ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและเพื่อนข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ครับ”
……………………………