ตร.พัทลุง บรรเทาทุกชาวบ้าน แจกเครื่องอุปโภคบริโภค 300 ครัวเรือน

ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบชวยเหลือชาวบ้าน300 ครัวเรือน ที่ถูกกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ในพื้นที่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ ผบก.ภจว พัทลุง นำคณะแม่บ้าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วยข้าวสาร ไข่ไก่ นม จำนวน 300 ชุด มอบช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนจากที่ ทางอำเภอประกาศขอความร่วมมืองดออกจากเคสถานหรือสถานที่พำนัก

อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ ทาง พล.ต.ต.วรา ฯ ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา เข้าเยี่ยมมัสยิดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเนื่องในโอกาสเดือนรอมฏอน และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนต่างๆที่ประชาชนถูกกักตัว และ มีการออกประกาศขอความร่วมมืองดออกจากเคหสถาน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอม อำเภอตะโหมด และอำเภอควนขนุน รวมข้าวสารจำนวน 7,500 กก.นม 10,000 กล่อง และไข่ไก่ 6,000ฟอง

ทั้งนี้นอกเหนือจากการดูแลชาวบ้านแล้ว ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ยังมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆเพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ทั้งเรื่องการฉีดวัคซีน โดยล่าสุด ฉีดไปแล้ว 260 นาย และจะเร่งดำเนินการฉีดให้ครบครอบคลุมทั้งจังหวัด ทั้งการทำประกันภัยให้กับข้าราชการตำรวจแล้ว จำนวน 1,547 นาย ทั้งการสนับสนุนเรื่องแจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้เพียงพอกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการอาหารกลางวันเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย