ครบรอบ 69 ปี วันคล้ายวันสถาปนา “กองตำรวจสื่อสาร” พัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสนับสนุนภารกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้ (14 พ.ค. 2563) ที่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสาร กองตำรวจสื่อสาร ทุ่งสองห้อง โดย พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ ทิพย์โยธา รองผู้บังคับการ กองตำรวจสื่อสาร (๒) พ.ต.อ.วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ รองผู้บังคับการ กองตำรวจสื่อสาร (๓) พ.ต.อ.เรวัต หัสเสนะ รองผู้บังคับการ กองตำรวจสื่อสาร (๔)  พ.ต.อ.จักรพันธุ์ รัตนเทวมาตย์รองผู้บังคับบัญชา กองตำรวจสื่อสาร (๕) พร้อมข้าราชการตำรวจบางส่วน เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถานปนากองตำรวจสื่อสาร

การจัดงานในปีนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 จัดพิธีแบบเรียบง่ายกระชับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ รวมทั้งจำกัดผู้ร่วมพิธีเพียง 20 นายเท่านั้น

 พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ กล่าวว่า 69 ปีที่ผ่านมาของกองตำรวจสื่อสาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบสื่อสารให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและปัจจุบันกองตำรวจสื่อสารได้พัฒนาการสื่อสารโดยมีปรับเปลี่ยนจากเดิมที่วิทยุสื่อสารของตำรวจเป็นระบบอนาล็อคเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอล

วันนี้ท่านผู้การได้นำเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายวิทยึสื่อสารดิจิตอลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการการใช้งานวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล  (4G LTE Public Safety) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกภารกิจที่สำคัญของตำรวจสื่อสารคือการรับผิดชอบในโครงการ 191 แห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และยังคงเป็นหน่วยที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป