ตำรวจบางกอกน้อย ห่วงประชาชน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ที่กระจายตัวในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง และมีประชาชนป่วยเป็นโรคดังกล่าวจำนวนมาก สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย โดย พันตำรวจเอก ศาสตรา อ่อนรัศมี ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย พ.ต.ท.สมศักดิ์ เกิดแสง รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ปริญญา เทียนทอง, พ.ต.ต.มนูญ โตวงศ์ สวป. ร.ต.อ.สำรวย เพ็ชรเย็น หัวหน้าชุดตำรวจกิจการพลเรือน ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านการกระจายเสียง ในการป้องกันอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของโรค Covid 19


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันตนจากโรค COvid 19 ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงสภาพปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน และสร้างการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากโรคระบาดนี้ อีกทั้งยังได้มีการสอดแทรกการป้องกันตนมิให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในหลายประเภทอีกด้วย

พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ ได้แก่ พื้นที่ที่ประชาชนใช้บริการอย่างหนาแน่น ตลาดสด ชุมชนที่พักอาศัย 19 ชุมชน สถานีคมนาคมสาธารณะ ในการนี้ พันตำรวจเอก ศาสตรา อ่อนรัศมี และทีมงาน ได้เริ่มโครงการบริเวณตลาดวังหลังพรานนก ชุมชนวัดอัมพวา และจะได้ดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

ทั้งนี้ ได้นำแอลกอฮอล์สเปรย์ไปมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องสัมผัสกับพื้นที่สาธารณะ และบุคคลอื่นบ่อยครั้ง อาทิ ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ขับรถยนต์สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น เพื่อไว้ใช้ประจำตัวหมั่นฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยครั้ง เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดโรค Covid 19 อีกช่องทางหนึ่