สมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบชุด PPE และอุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุน รพ.ตร. สู้โควิด-19

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ตึก มภร. รพ.ตร. คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายก
สมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคมฯ พล.ต.ต. หญิงกรทอง การพานิช กรรมการบริหารสมาคมฯ คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ และคุณอังคณา ปรักกมะกุล เหรัญญิกสมาคมฯ ในนามของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้มอบชุด PPE (Dupont 600 plus) จำนวน 1,500 ชุด / Isolation Gown จำนวน 10,000 ชุด/ หน้ากากอนามัย N95 Respirator Mask จำนวน 10,000 ชิ้น รวมมูลค่า 1,081,500 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ตร. สู้ภัยโควิด-19 รวมทั้ง ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน ขนม เครื่องดื่ม จากฝีมือของสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค1 , ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล ชมรมแม่บ้านตำรวจ ปส. และชมรมแม่บ้านตำรวจท่องเที่ยว และสมาชิกครอบครัวตำรวจที่โพสต์ขายใน police market place เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครอบครัวตำรวจอีกทางหนึ่ง โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร. และคณะฯ เป็นผู้รับมอบ