ตำรวจเบตงร่วมสาธารณสุข ตรวจสถานประกอบการ ควบคุมสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

อำเภอเบตงออกตรวจสถานที่บันเทิง สถานประกอบการร้านอาหาร ให้บริการตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ค่ำวันนี้ (11เมย.64) นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ได้นำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมร้านค้าสถานบันเทิง โรงแรม ในเขตเทศบาลเมืองเบตงแจ้งผู้ให้บริการได้รับทราบถึงมาตรการควบคุม และป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในการควบคุมสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

โดยปลลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตง และ เจ้าหน้าสถานีตำรวจภูธรเบตง ออกชี้แจงประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตราการ ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่ง ศบค.จว.ยล. ที่กำหนดให้กับผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ ประชาชน ซึ่งกำหนดให้ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะ​คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หยุดบริการ 14 วัน ระหว่าง วันที่ 10-23 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งจากที่ประชุม ของศูนยบริหารสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จ.ยะลา เพื่อเป็นมาตรการเชิงรุก ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แม้ว่าในขณะนี้ จังหวัดยะลา ยังไม่มีการพบผู้ป่วยรายใหม่ ในการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ก็ตาม แต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ก็เดินหน้ามาตรการเชิงรุก เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดในระลอกที่ 3 อย่างเข้มงวด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตนตามมาตการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด