สุโขทัย ตร.ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงหยุดยาวสงกรานต์

 พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผบก.ภ.จว.สุโขทัย มอบหมายให้ พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก.ภ.จว.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ ณ ลานเอนกประสงค์ กองบังคับการตำรวจภูธร จ.สุโขทัย 

เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ มีช่วงวันหยุดยาวหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับบ้าน อีกทั้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จะมีการจัดงานประเพณีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรเพื่อกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด ไม่คล่องตัว เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น และอาจเป็นเหตุให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสในช่วงวันหยุดยาวนี้ก่อเหตุต่างๆ  ประกอบกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงมีอยู่ อย่างต่อเนื่อง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยในความปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  จึงมีมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขึ้น   

 โดยกิจกรรมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ได้บูรณาการกำลังทุกภาคส่วน จากเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร จ.สุโขทัย ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง  ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวง ตำรวจตระเวนชายแดน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.สุโขทัย อาสาสมัครรักษาดินแดน จ.สุโขทัย ป้องกันภัย จ.สุโขทัย อาสาสมัครตำรวจบ้าน และ หน่วยกู้ภัยในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 308 นาย ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว