ภูธรจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น อาคารที่ทำการสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจตรีพยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยมี พลตำรวจตรีธวัช วงศ์สง่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก และ DOPA 37 เข้าร่วมพิธี

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และแรงงานต่างด้าวเพื่อประชาสัมพันธ์และป้องปรามเหตุร้ายต่าง ๆ

ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและกองกำลังผสมสนธิกำลังเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆ ในช่วงที่การสงกรานต์ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2564  ซึ่งเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวันส่งผลให้ช่วงวันเวลาดังกล่าวมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุต่างๆขึ้นทำให้ประชาชนไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564  

ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกจึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังร่วมกันของหน่วยราชการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติตามภารกิจ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบและกำหนดให้มีพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการโดยส่วนที่กำลังปฏิบัติการครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 300 นาย โดยปฏิบัติการในรูปแบบสายตรวจ การตั้งจุดตรวจ การตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย และปฏิบัติการในรูปแบบทางยุทธวิธีอื่นเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อาวุธปืน ยาเสพติด บุคคลตามหมายจับ จัดระเบียบสังคม ตลอดจนป้องกันเหตุร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความอบอุ่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน