จิตอาสาตชด.บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

บช.ตชด. จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน)

วันนี้ (25 มีนาคม 2564) พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วย พลตำรวจตรี สุนทร เฉลิมเกียรติ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) ณ ห้องสโมสรตำรวจตระเวนชายแดน 101 อาคาคจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และลูกจ้างประจำในสังกัด ได้บำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีจิตอาสา รู้จักการเสียสละ มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และปฏิบัติตนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพสกนิกรชาวไทย

ซึ่งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลราชวิถี จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ต้องการโลหิต โดยมีข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและหน่วยงานข้างเคียง เช่น สน.บางซื่อ กองอาสารักษาดินแดน พนักงานธนาคารหรือบริษัทในเขตพญาไท เป็นต้น เข้าร่วมบริจาคโลหิต

โดยในห้วงที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต
ฝ่าวิกฤต COVID – 19 โดยนำข้าราชการตำรวจจิตอาสาและครอบครัวร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย เนื่องจากภาวะขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อีกด้วย โดยมีกำหนด ร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย ครั้งต่อไปในวันที่ 22 เมษายน 2564 และในโอกาสนี้จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อสำรองโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในการรักษาต่อไป