รอง ผบช.ก. เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา รร.

รอง ผบช.ก. เป็นประธานเปิด โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เผย เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์และพิษภัยยาเสพติด

วันนี้ (25มี.ค.64) เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ประจำปี 64 ที่โรงเรียนวัดรางกำหยาด อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ปคบ., ครู นักเรียนโรงเรียนวัดรางกำหยาด, นายอำเภอ ข้าราชการในพื้นที่, ตำรวจ สภ.บางเลน และวิทยากรจิตอาสา รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 239 คน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์, พิษภัยของยาเสพติด และการเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อเอาชีวิตรอด ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน, มอบคอมพิวเตอร์ 6 ชุด อุปกรณ์กีฬา และอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย


พล.ต.ต.วรวัฒน์ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. ได้เน้นทำกิจกรรมให้ความรู้กับโรงเรียน และเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ ส่วนกิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชน เช่น การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ก็ยังคงให้ทำอย่างต่อเนื่องในทุกๆกองบังคับการ