ผบ.ตร.พร้อมคณะ ลงตรวจรพ.สนามชั่วคราว สตม. รับมือต่างด้าวติดโควิด

ผบ.ตร.และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามชั่วคราว โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ โควิด-19 ที่อาจมีผล กระทบกับผู้ต้องกักต่างด้าว

วันนี้ (22 มี.ค. 2564) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์
กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะ พร้อมด้วย พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ แพทย์ใหญ่ รพ.ตร., พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนาร์ถ ผบก.สส.สตม. ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และร่วมประชุม รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ และหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการยับยั้งการแพร่ระบาคของไวรัสโควิด-19 ในสถานกักตัวคนต่างต้าว และตรวจสอบความพร้อมของ โรงพยาบาลสนาม สืบเนื่องจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีบทบาทและภารกิจในการควบคุมดูแลและกักตัวคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต การอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยได้รับตัวผู้ต้องกักจากสถานีตำรวจทั่วประเทศ และส่วนราชการอื่น อาทิ ศาล ราชทัณฑ์ และ DS โดยมีสถานกักตัวคนต่างด้าว ตั้งอยู่ที่ ห้องกัก (สวนพลู) และ ห้องกัก (บางเขน) และ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงได้กำหนดให้ใช้มาตรการข้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-1 9 ระดับสูงสุด ได้กำหนดให้ห้องกัก(บางเขน) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและคัดครองโรคในผู้ต้องกักตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ในขณะนี้มีผู้ต้องกักอยู่ในความควบคุมของห้องกัก (สวนพลู และห้องกัก (บางเขน) 1,615 ราย และจากมาตรการในการตรวจคัดกรองโรค พบผู้ต้องกัก ในห้องกัก (บางเขน) มีผลการตรวจโควิด-19 เป็นบวกรวมจำนวน 96 ราย ขณะนี้ถูกแยกกักตัว ณโรงพยาบาลสนามชั่วคราวในห้องกัก (บางเขน) ได้รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แจ้งเหตุไปยังกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รับนโยบายให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจทวีความรุนแรงในอนาคต

“โรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำนักงนตรวจคนเข้าเมือง” จัดตั้งขึ้นโดยการประสานความร่วมมือ
ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดส่งบุคลากรทางการแพทย์มาประจำ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้คำปรึกษาแนะนำและกำหนดมาตรฐานของจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มาตรฐานของการตรวจควบคุมโรค สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ กรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนในด้านการรักษาความสะอาด และ สาธารณูปโภค โดยใช้สถานที่ของอาคารโรงยิมกองสวัสดิการตำรวจ ในพื้นที่ของสโมสรตำรวจ

ทั้งนี้ มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสนามชั่วคราว 24 ชั่วโมง และมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปนอกพื้นที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราว