บช.น. แนะนําประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบสนามหลวง กรณีมีผู้มาชุมนุม วันที่ 20 มีนาคม 2564

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ตามที่ปรากฏทางสื่อ โซเชียลมีเดีย ได้มีประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นั้น

เนื่องด้วยบริเวณการรวมกลุ่มเพื่อชุมนุมฯ อยู่บริเวณถนนราชดําเนิน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลัก ที่ประชาชน ใช้ในการสัญจร ประกอบกับเวลาในการนัดชุมนุมฯ เป็นช่วงเวลาเร่งด่วน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของ พี่น้องประชาชน บช.น. จึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการชุมนุม ดังนี้

1) เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมและควรหลีกเลี่ยงถนนราชินี (แยกพระอาทิตย์ – แยกผ่านพิภพ)  , ถนนราชดําเนินใน (แยกผ่านพิภพ – แยกป้อมเผด็จ) , ถนนหน้าพระลาน (ตลอดสาย)  , ถนนกัลยาณไมตรี (สะพานช้างโรงสี) , ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ – วงเวียน นรด.)  , ถนนท้ายวัง (วงเวียน นรด. – แยกท่าเตียน) , ถนนมหาราช (แยกท่าพระจันทร์ – แยกท่าเตียน) 1.8 ถนนพระจันทร์ (ตลอดสาย) , ถนนหน้าพระธาตุ (วงเวียนอาสา – แยกถนนพระธาตุ ตัดถนนพระจันทร์)

 2) เส้นทางที่แนะนําให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร

ถนนราชดําเนินกลาง , ถนนอัษฎางค์   , ถนนเจริญกรุง  , สะพานพระราม  ,

, สะพานสมเด็จพุทธยอดฟ้า, สะพานพระปกเกล้า

ทั้งนี้ บช.น. ได้จัดเตรียมกําลังตํารวจจราจร คอยอํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบ น้อยที่สุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม

สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH