สพฐ.ตร. จัดโครงการสเก็ตซ์ภาพเตือนภัยให้สังเกตจดจำ แก่ นร.

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จัดโครงการสเก็ตซ์ภาพเตือนภัยให้สังเกตจดจำ แก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิต เพื่อให้สามารถบอกข้อมูลในการสเก็ตซ์ภาพคนร้าย จนนำไปสู่การสืบสวนและจับกุม

วันนี้ (17 มี.ค.64) เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ ผู้กำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้จัดโครงการสเก็ตซ์ภาพเตือนภัยให้สังเกตจดจำ แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 300 คน ณ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กทม.
ภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตจดจำ เพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นให้เด็กนักเรียนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ระมัดระวังภัยที่อยู่ใกล้ตัว เป็นการช่วยฝึกให้มีการสังเกตจดจำลักษณะรูปพรรณตามหลักการ รวมถึงสถานการณ์รอบตัวตลอดเวลา ทำให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้ต้องสงสัย ทั้งนี้ หากมีการเผชิญเหตุอาชญากรรมก็จะทำให้สามารถให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสเก็ตซ์ภาพคนร้าย และนำไปใช้เป็นแนวทางการสืบสวนจนนำไปสู่กระบวนการจับกุมต่อไป
สำหรับกิจกรรมภายในวันนี้ นอกเหนือจากการให้ความรู้เตือนภัย ยังได้มีกิจกรรมดนตรีจากเยาวชน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงมีการมอบลูกฟุตบอล และลูกบาส จากคุณเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้) ที่ให้การสนับสนุนในโครงการนี้เสมอมา
พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ เปิดเผยว่า โครงการนี้ถือเป็นแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมในสังคม และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชน หัดสังเกตุจดจำลักษณะตำหนิรูปพรรณบนใบหน้าทั้ง7ชิ้นส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนต่อไป
ด้าน นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต เผยว่า การอบรมในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจอย่างดีให้กับเด็กนักเรียน ในการหัดสังเกตจดจำและนำไปเผยแพร่ต่อให้กับครอบครัว ส่วนกิจกรรมดนตรีในวันนี้ ถือว่ามีประโยชน์มาก เพราะนอกเหนือจากสร้างความสุข ผอ. เชื่อว่าการบรรเลงดนตรีในวันนี้น่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดเป็นวงดนตรีของโรงเรียนในต่อไปด้วย จึงขอขอบคุณทาง พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้มีการจัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมา