ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรรับมอบโดรน ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

นางณัฐวรรณ ฉายะบุตร ประธานกองทุน ดร.ชูวงศ์ ฉายะบุตร และร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ ประธานมูลนิธิบัญชาเมฆ ที่รวมกันสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ

วันนี้ (16 มี.ค. 64) ที่ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ได้รับมอบอากาศยานไร้คนขับ โดรน เพื่อใช้ในภารกิจ และงานของตำรวจ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางณัฐวรรณ ฉายะบุตร ประธานกองทุน ดร.ชูวงศ์ ฉายะบุตร และร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ ประธานมูลนิธิบัญชาเมฆ ที่รวมกันสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน พร้อมอุปกรณ์ ราคากว่า 120,000 บาท ซึ่งมอบให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และพี่น้องประชาชน

สำหรับอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ใช้ในการเข้าทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อนำมาวางแผน ก่อนเข้าจู่โจมเป้าหมาย และทำให้เกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสูงสุด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันสถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพิ่มสูงขึ้น และคนร้ายมีพฤติกรรม ในการต่อสู้หลบหนี โดยใช้วิธีการต่างๆ และอาศัยความชำนาญพื้นที่ มีความได้เปรียบในการหลบหนี ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความยากลำบากในการติดตามจับกุมคนร้าย รวมถึงความไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรโดยชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ทำหน้าที่เป็นหน่วยปะทะในการเข้าปิดล้อมจับกุมคนร้าย ซึ่งจากการปฏิบัติที่ผ่านมาพบ ปัญหาการเข้าจู่โจมเป้าหมายไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์พื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการได้รับสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับโดรนดังกล่าว ได้ช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อนำมาวางแผน ก่อนเข้าจู่โจมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อีกด้วย