ตำรวจไซเบอร์ เตือนภัยโฆษณา แบบ Pop up หลอกพบไวรัสใน iphone

แฟนเพจเฟซบุ๊ก กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท. – CCIB ออกเตือนประชาชน ตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนภัยโฆษณา แบบ Pop up หลอกว่าตรวจพบไวรัสในโทรศัพทมือถือ iPhone ห้ามกดป่มลบไวรัสโดยเด็ดขาด ให้ปิดโฆษณาหลอกลวง โพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนภัน

ตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนภัยโฆษณา แบบ Pop up หลอกว่าตรวจพบไวรัสในโทรศัพทมือถือ iPhone ห้ามกดป่มลบไวรัสโดยเด็ดขาด ให้ปิดโฆษณาหลอกลวง โดยใช้นิ้ว เลื่อนจากบริเวณด้านล่างหน้าจอขึ้นมาประมาณ 1 ใน 3 ของหน้าจอแล้วกดค้างไว้สักครู่ จะปรากฎหน้าจอโปรแกรมต่าง ๆ ที่เปิดค้ำงไว้ ่ ให้ใช้นิ้วกด ที่โปรแกรมที่ ต้องต้องการปิด โดยปัดเลื่อนขึ้นไปด้านบน

จากนั้นควรเข้าไปตั้งค่าใน iPhone เพื่อป้องกัน การโฆษณาจากเว็บไซตหลอกลวง ดังนี้

1. กดเลือก “Settings” แล้วเลื่อนไปกดที่โปรแกรม “Safari”

2. เช็คการตั้งค่า “Block Pop-ups” (ปิดกั้นหน้าต่างที่แสดงขึ้น) and “Fraudulent Website Warning” (ค่าเตือนเว็บไซต์หลอกลวง) ให้เป็น Enable (เลื่อนให้เป็นสีเขียว)

3. จากนั้นเลื่อนไปที่ “Advanced” แล้วกดเลือกที่ “Website Data” จากนนั้ กดปุ่ม “Remove All Website Data”ด้วยความปรารถนาดีจากกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะหอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) www.HighTechCrime.org กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) www.ccib.go.th