ตำรวจไซเบอร์แถลงผลปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในทุกรูปแบบ 1 เดือนที่ผ่านมา

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. และ โฆษก บช.สอท. ขอเรียนชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และผลการปฏิบัติในห้วง 1 เดือน ที่ผ่านมา ดังนี้

ด้วย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีนโยบายให้ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. เร่งขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในทุกรูปแบบ เช่น การฉ้อโกงต่างๆ การขายของผิดกฎหมาย การขายยาเสพติด การพนัน การปล่อยข่าวลวงต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และความมั่นคงของประเทศ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้าง

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของท่าน ผบ.ตร. ดังกล่าว ผบช.สอท. จึงได้จัดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายขึ้น โดยในการประชุม ทาง ผบช.สอท. ได้กำชับคณะทำงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ประเภทหลอกลวงโอนเงิน และการหลอกลวงออนไลน์ทางการเงิน , ด้านที่ 2 ประเภทการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการซื้อขายสินค้า หลอกลวงจำหน่ายสินค้าออนไลน์และการละเมิดลิขสิทธิ์, ด้านที่ 3 ประเภทการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, พ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์, ด้านที่ 4 ประเภทการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหรือสตรีทางอินเตอร์เน็ต และการค้ามนุษย์ และด้านที่ 5 ประเภทการพนันทางออนไลน์ อาชญากรรมข้ามชาติและงานอื่นๆ

นอกจากนี้ บช.สอท. ได้จัดการแถลงให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในห้วงระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 63 – 19 ม.ค. 64 โดยมีผลการจับกุมรวมทั้งสิ้น 88 คดี ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ

รองโฆษก ตร. และ โฆษก บช.สอท. ยังกล่าวอีกว่า ทาง ผบช.สอท. ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต โดยเน้นการให้บริการประชาชนในการรับแจ้งเหตุและการติดตามผลคดี การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงพิษภัยและการป้องกันอาชญากรรมทางออนไลน์ที่เกิดขึ้น รวมถึงจะมีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกัน ปราบปราม จับกุมผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ต่อไป