ตร. ระดมกวาดล้างบ่อนการพนัน ในหลายพื้นที่ จัมกุมนักพนันยึดของกลางรวม 10 คดี

ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์  รอง ผบ.ตร./ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

สั่งการให้ พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช รอง ผบช.ก./หัวหน้าคณะทำงานสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง, พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ป., พ.ต.อ.ณัฐพงษ์  ปิตะบุตร, พ.ต.อ.พัฒนศักดิ์  บุบผาสุวรรณ, พ.ต.อ.สรร มั่นเมืองรยา ,พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป, พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น ผกก.บก.ป., พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา ผกก.4 บก.ป., พ.ต.อ.วิระชาญ ขุนไชยแก้ว   ผกก.5 บก.ป., พ.ต.ท.นฤทธิ์ ผูกจิตร รอง ผกก.๒ บก.ป., พ.ต.ท.รณกร สุขมงคล รอง ผกก.4 บก.ป., พ.ต.ท.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล รอง ผกก.4 บก.ป., พ.ต.ท.มนูญ แก้วก่ำ รอง ผกก.4 บก.ป., พ.ต.ท.เอกสิทธิ์ ปานสีทา รอง ผกก.4 บก.ป., พ.ต.ท.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น รอง ผกก.5 บก.ป.

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.ณธัชพงศ์ สินสิริยานนท์ สว.กก.๒ บก.ป., พ.ต.ท.ปกรษณ์เกียรติ พงษ์ธนนิกร สว.กก.2 บก.ป., พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ สว.กก.2 บก.ป.,ร.ต.อ.ณรงค์ หาญสันเทียะ สว.กก.4 บก.ป., ว่าที่ พ.ต.ต.อัคนี ณ บางช้าง สว.กก.4 บก.ป., พ.ต.ต.กฤษณะ เชิงยุทธ์ สว.กก.สสน.บก.ป. ช่วยราชการ กก.4 บก.ป., พ.ต.ท.ภัทรพันธ์ พูลทวี สว.กก.4 บก.ป., พ.ต.ท.อภิชน ขันกา สว.กก.4 บก.ป., ว่าที่ พ.ต.ต.ธีระยุทธ ไทยราช สว.กก.5 บก.ป. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.๒ บก.ป., กก.๔ บก.ป. และ  กก.๕ บก.ป. ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาซึ่งลักลอบเล่นการพนัน พร้อมยึดของกลาง รวมจำนวน ๑๐ คดี

คดีที่ ๑ ลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่ดัมมี่) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งข้อมูลจากภาคประชาชน ว่าบริเวณบ้านพัก ม.๑ ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร มีการลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่ดัมมี่) เอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้ดำเนินการสืบสวนและลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบกลุ่มผู้ต้องหากำลังร่วมกันลักลอบเล่นการพนันฯอยู่จริง จึงได้แสดงตัว และเข้าจับกุม พร้อมยึดเงินสดและอุปกรณ์การเล่นการพนันเป็นของกลาง หลังจากนั้นจึงนำตัวกลุ่มผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน สภ.ขาณุวรลักษบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน ๕ ราย ๑. นางมิลิน (สงวนนามสกุล) อายุ ๖๖ ปี๒. นางกรวรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ ๔๓ ปี ๓. น.ส.กัญญาภัทร (สงวนนามสกุล) อายุ ๓๘ ปี   ๔. นายเกรียงไกร (สงวนนามสกุล) อายุ ๔๘ ปี ๕. นางบุญชู (สงวนนามสกุล) อายุ ๖๔ ปี   ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่ดัมมี่) เอาทรัพย์สินกันโดย  ผิดกฎหมาย” สถานที่จับกุม บ้านพัก บริเวณ ม.๑ ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

คดีที่ ๒ ลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโล)  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งว่า บริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่ง หมู่ที่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ มีการลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโล) เอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้ดำเนินการสืบสวนและลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบกลุ่ม ผู้ต้องหากำลังร่วมกันลักลอบเล่นการพนันฯอยู่จริง จึงได้แสดงตัว และเข้าจับกุม พร้อมยึดของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังชิ้น ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยสามารถจับกุม ผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 12 คน ผู้ต้องหาที่ ๑ ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นเจ้าบ้านจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่รัมมี่พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ผู้ต้องหาที่ ๑-๑๒ ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโล) เอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 17” สถานที่จับกุม บริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่ง หมู่ที่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

คดีที่ ๓ ลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่ดัมมี่)  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งว่า บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ มีการลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่ดัมมี่) เอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้ดำเนินการสืบสวนและลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบกลุ่ม       ผู้ต้องหากำลังร่วมกันลักลอบเล่นการพนันฯอยู่จริง จึงได้แสดงตัว และเข้าจับกุม พร้อมยึดของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สูงเม่น ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยสามารถจับกุม ผู้ต้องหาได้ทั้งหมด ๗ คน  ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่ดัมมี่) เอาทรัพย์สินกันโดย   ผิดกฎหมาย” จับกุม บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

คดีที่ ๔ ลักลอบเล่นการพนัน (ตู้สล็อต)  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งว่า บ้านพัก หมู่ที่ 5 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง มีการลักลอบเล่นพนันสล็อตแมชชีนโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้ดำเนินการสืบสวนและลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบกลุ่ม      ผู้ต้องหากำลังร่วมกันลักลอบเล่นพนันฯอยู่จริง จึงได้แสดงตัว และเข้าจับกุมกลุ่มผู้ต้องหา พร้อมยึดของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขลางค์นคร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน ๗ ราย   1. นางน้อย (สงวนนามสกุล) อายุ 68 ปี (เจ้าของบ้าน) 2. นายสมบูรณ์ (สงวนนามสกุล)อายุ 49 ปี (ผู้เล่น) 3. นายมนูญ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี (ผู้เล่น) 4. นางสาวกชกร (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี (ผู้เล่น) 5. นางสาววรุณยุภา (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี (ผู้เล่น) 6. นางสาวแก้วลูน (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี (ผู้เล่น) 7. นางสาววิลัยวัลย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี (ผู้เล่น)

ผู้ต้องหาที่ ๑ ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันสล็อตแมชชีน เพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิได้รับอนุญาต / เป็นผู้เข้าเล่นการพนันสล็อตแมชชีน เพื่อพนันเอาทรัพย์สินกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต และ ร่วมกันกระทำการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าว อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย อันเป็นความผิดกฎหมายฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน”

 ผู้ต้องหาที่ ๒ – ๗ ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันเล่นการพนันสล็อตแมชชีน เพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิได้รับอนุญาต / เป็นผู้เข้าเล่นการพนันสล็อตแมชชีน เพื่อพนันเอาทรัพย์สินกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหา ร่วมกันกระทำการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าว อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย อันเป็นความผิดกฎหมายฝ่าฝืน” พร้อมด้วยของกลาง   1. ตู้เกมส์ไฟฟ้าสล็อตแมทชีน (ตู้ปลา) จำนวน 1 ตู้ 2. ตู้เกมส์ไฟฟ้าสล็อตแมชชีน (รูปภาพผลไม้)  จำนวน 1 ตู้ สถานที่จับกุม บ้านพักหมู่ที่ 5 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

คดีที่ ๕ ลักลอบเล่นการพนัน (ตู้เกมส์ไฟฟ้า) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งว่า ร้านขายของชำ หมู่ที่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีการลักลอบให้เล่นพนันตู้เกมส์ไฟฟ้าโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้ดำเนินการสืบสวนและลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบตู้เกมส์ไฟฟ้าอยู่ภายในที่เกิดเหตุ พร้อมเงินสดจำนวนหนึ่ง จึงได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว พร้อมยึดของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หางดง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป   โดยสามารถจับกุม นายสะอาด (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นเจ้าบ้านจัดให้มีการเล่นและเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ในการเล่นการพนัน (ตู้เกมส์ไฟฟ้า) เพื่อพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต”

พร้อมด้วยของกลาง   1. ตู้เกมส์ไฟฟ้า (เกมทายผลไม้ไฟฟ้า) จำนวน 1 ตู้ 2. เงินสด สถานที่จับกุม ร้านขายของชำ หมู่ที่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

คดีที่ ๖ ลักลอบเล่นการพนัน (ตู้เกมส์ไฟฟ้า) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งว่า ร้านขายของชำ หมู่ที่ 6 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีการลักลอบเล่นพนันตู้เกมส์ไฟฟ้าโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้ดำเนินการสืบสวนและลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบผู้ต้องหาลักลอบเล่นพนันฯดังกล่าวจริง เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้จับกุมผู้ต้องหา พร้อมยึดของกลางนำส่ง    พนักงานสอบสวน สภ.หางดง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ ๒ ราย ๑. นางสาวศิริกานต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี (เจ้าบ้าน) 2. นายนพวงศ์ (สงวนนามสกุล)  อายุ 44 ปี (ผู้เล่น) ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ผู้ต้องหาที่ 1 เป็นเจ้าบ้านจัดให้มีการเล่นและเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ในการเล่นการพนัน (ตู้เกมส์ไฟฟ้า) และร่วมกันกับผู้ต้องหาที่ 2 เล่นการพนัน (ตู้เกมส์ไฟฟ้า) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมด้วยของกลาง  1. ตู้เกมส์ไฟฟ้า (เกมทายผลไม้ไฟฟ้า)  จำนวน 1 ตู้ 2. เงินสด สถานที่จับกุม ร้านขายของชำ หมู่ที่ 6 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

คดีที่ ๗ ตรวจยึดตู้เกมส์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึด ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบเห็นตู้เกมส์เคร่ืองกลไฟฟ้า วางทิ้งร้างอยู่ในช่องเก็บของ ในตลาดเจ้าพรหม ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึด จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบช่องเก็บของร้าง มีตู้เกมส์เครื่องกลไฟฟ้า ชนิด ตู้ม้า จำนวน 2 ตู้ และ ชนิด ตู้ผลไม้ จำนวน 1 ตู้ สภาพใช้งานไม่ได้ เมื่อสอบถามชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงก็ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดของกลางดังกล่าว นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ของกลาง 1. ตู้เกมส์เคร่ืองกลไฟฟ้า (ตู้ม้า) ไม่มีแผงวงจร สภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 ตู้ 2. ตู้เกมส์เคร่ืองกลไฟฟ้า (ตู้ผลไม้) ไม่มีแผงวงจร สภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 1 ตู้ สถานที่จับกุม ตลาดเจ้าพรหม ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

คดีที่ ๘ ตรวจยึดตู้เกมส์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึด ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบเห็นตู้เกมส์เคร่ืองกลไฟฟ้า วางอยู่บริเวณเพิงพักไม่มีเลขที่ ข้างตลาดเจริญกัลป์ คลอง 8 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี   เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึด จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบมีตู้เกมส์เครื่องกลไฟฟ้า ชนิด ตู้ม้า จำนวน 1 ตู้, ชนิด ตู้ผลไม้ จำนวน 2 ตู้ และ ชนิด ตู้ยิงปลา จำนวน 1 ตู้ รวมทั้งหมด 4 ตู้ วางตั้งอยู่บริเวณดังกล่าว โดยทุกตู้ไม่มีการเสียบปลั๊กไว้แต่อย่างใด เมื่อสอบถามชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงก็ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดของกลางดังกล่าว นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำลูกกา ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป   ของกลาง1. ตู้เกมส์เคร่ืองกลไฟฟ้า (ตู้ม้า) จำนวน ๑ ตู้ 2. ตู้เกมส์เคร่ืองกลไฟฟ้า (ตู้ผลไม้) จำนวน ๒ ตู้ ๓. ตู้เกมส์เคร่ืองกลไฟฟ้า (ตู้ผลไม้) จำนวน ๑ ตู้ สถานที่จับกุม เพิงพักไม่มีเลขที่ ข้างตลาดเจริญกัลป์ คลอง 8 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

คดีที่ ๙ ลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่ผสมสิบ) สืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับเเจ้งว่า บ้านของนายสเน่ห์ฯ (ผู้ต้องหาที่ ๑) ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายทุ่งโสะ หมู่ที่ 1 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช มีการรวมตัวลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พรก.ฉุกเฉิน ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อีกด้วย วันที่ 8 มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้นำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พบกลุ่มผู้ต้องหารวมตัวกันนั่งเล่นไพ่ผสมสิบที่หน้าบ้านนายสเน่ห์ฯ เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมกลุ่มผู้ต้องหา พร้อมเงินสดและอุปกรณ์เล่นการพนัน (ของกลาง) จากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด ๑๒ ราย 1. นายเสน่ห์ (สงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี 2. นางละมุน (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี   3. นายฉันทวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 63 ปี  4. นายอานนท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี  5. นางพรรณี (สงวนนามสกุล)  อายุ 48 ปี  6. นายปรีชา (สงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี 7. น.ส.วาสนา (สงวนนามสกุล)  อายุ 38 ปี 8. นางสุจิน (สงวนนามสกุล)  อายุ 48 ปี   9. น.ส.จุรีรัตน์ (สงวนนามสกุล)  อายุ 41 ปี 10. น.ส.พรทิพย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี 11. นางกรรณิกา  (สงวนนามสกุล)  อายุ 44 ปี 12. น.ส.สุวรรณ์ยา (สงวนนามสกุล)  อายุ 44 ปี

ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน “ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่ผสมสิบ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ฉบับที่ 17”และได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่ 1 เพิ่มเติมว่า “เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน (เจ้าบ้าน) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต” สถานที่จับกุม บ้านพัก หมู่ที่ 1 ต.ปริก  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช

คดีที่ ๑๐ ตรวจยึดตู้เกมส์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึด ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบเห็นตู้เกมส์เคร่ืองกลไฟฟ้า ซุกซ่อนอยู่ในเพิงพักภายในซอยเทศบาล ๑๑/๓ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึด จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบมีตู้เกมส์เครื่องกลไฟฟ้า ชนิด ตู้ม้า จำนวน 1 ตู้ เมื่อสอบถามชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงก็ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดของกลางดังกล่าว นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ของกลาง 1. ตู้เกมส์เคร่ืองกลไฟฟ้า (ตู้ม้า) จำนวน ๑ ตู้ สถานที่จับกุม เพิงพักภายในซอยเทศบาล ๑๑/๓ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี