ตร.ภ.4 รับมอบประกันโควิด เสริมเขี้ยวเล็บให้กับผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ เลย-หนองบัวลำภู เจอจ่ายจบคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 ม.ค.2564 ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 จ.ขอนแก่น พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 รับมอบกรมธรรม์ประกันโควิด จาก กลุ่ม บริษัทตาลเอราวัณ จำกัด สำหรับการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ จ.เลย และ จ.หนองบัวลำภู โดยมีข้าราชการตำรวจร่วมรับมอบและร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 กล่าวว่า การปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจซึ่งถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญที่ทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งในด้านของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย ที่เป็นงานประจำที่ต้องดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ขณะเดียวกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ตำรวจก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวดังนั้นการดูแลและคุ้มครองเจ้าหน้าท่ผู้ปฎิบัติงานในระดับพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องดูแลในเรื่องดังกล่าว ตามมาตรฐาานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด


“ตำรวจเราถือว่ามีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อจากการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งกลุ่มบริษัทนำตายเอราวัณ จำกัด ซึ่งได้เล็งเห็นอัตรายจากความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ประสานการมีส่วนร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 4 ในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย ในประเภทประกันโควิด เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู และ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ,สำนักงานผู้บังคับบัญชา 68 คน ,กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4 รวม 129 คน,บก.สส.ภ.4 รวม 307 คน,ศฝร.ภ.4 รวม 140 คน,กองบังคับการกฎหมายและคดี 58 คน,ภ.จว.เลย 1,458 คน และ ภ.จว.หนองบัวลำภู 800 คนรวมทั้งสิ้น 2,960 คน รวม 2,960 กรมธรรม์ วงเงินรวม 3,010,320 บาท คุ้มครองโดย บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ที่เป็นการคุ้มครองในรูปแบบหากตรวจพบว่ายืนยันติดเชื้อ คุ้มครองทันที 200,000 บาท ขณะเดียวกันกรมธรรม์ดังกล่าวยังคงคุ้มครองในด้านอุบัติเหตุ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุภาคสนาม ในวงเงินอีก 200,000 บาทอีกด้วย”