ตร. ลงนามบันทึกข้อตกลง ผนึก 2 ธนาคารใหญ่ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ

จากสภาพปัญหาภาระหนี้สินของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ตร. ที่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ จนก่อเกิดเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับผลกระทบ จึงได้มอบนโยบาย ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินให้ข้าราชการตำรวจเป็นกรณีเร่งด่วน

วันนี้ (29 ธ.ค.2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผบ.ตร. ได้ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ 2 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์” โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้แทนร่วมลงนาม

สำหรับบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีปัญหาหนี้สิน และป้องกันการมีภาระหนี้สินเพิ่มจนเกินกำลังความสามารถในการชำระหนี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการร่วมกันกับธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลดหย่อนภาระหนี้ การขยายเวลาชำระหนี้ การผ่อนปรนการชำระหนี้

ทั้งนี้การดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีปัญหาหนี้สินมีเงินเดือนไม่เพียงพอ อันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบาย มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับข้าราชการตำรวจด้านสวัสดิการกำลังพล คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจ