ผบ.ตร. แถลงข่าวความร่วมมือติดตั้ง CCTV ทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามที่ทันสมัย

ตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวด โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

วันนี้ (29 ธ.ค. 2563) เวลา 11.30 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คุณวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง และผู้แทนจากบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกค่ายที่ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการเสริมทัพของตำรวจในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน

พล.ต.ต. ยิ่งยศ  เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยได้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชน และต้องการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุด จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งเป็นระบบที่มีบทบาท และความสำคัญในการสืบสวนหาตัวคนร้าย อีกทั้งยังมีประโยชน์ในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยนำกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบเซลลูลาร์มาติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ตามพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,929 จุด โดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 9,138 ชุด แบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

  • กองบังคับการตำรวจนครบาล 1           จำนวน           763 ชุด
  • กองบังคับการตำรวจนครบาล 2           จำนวน           1,250  ชุด
  • กองบังคับการตำรวจนครบาล 3           จำนวน           1,339  ชุด
  • กองบังคับการตำรวจนครบาล 4           จำนวน           820    ชุด
  • กองบังคับการตำรวจนครบาล 5           จำนวน           1,219  ชุด
  • กองบังคับการตำรวจนครบาล 6           จำนวน           644    ชุด
  • กองบังคับการตำรวจนครบาล 7           จำนวน           767    ชุด
  • กองบังคับการตำรวจนครบาล 8           จำนวน           1,208  ชุด
  • กองบังคับการตำรวจนครบาล 9           จำนวน           1,128  ชุด

การดำเนินการตามโครงการฯ ได้รับความร่วมมือในการติดตั้งจากการไฟฟ้านครหลวง และได้รับการสนับสนุนซิมการ์ดที่ใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดังกล่าว จากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆ ดังนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการไฟฟ้านครหลวง อยู่ระหว่างกำหนดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร (MOU) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในโอกาสต่อไป

ภาพและข้อมูลโดย กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ