ตร. รับมอบระบบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ออนไลน์ Smart Police Online Alcohol Checkpoint

​พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับมอบระบบ Smart Police Online Alcohol Checkpoint จำนวน 10 ชุด จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งระบบดังกล่าว สามารถช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ มีการเชื่อมต่อรายงานผลแบบ Real-Time พร้อมทั้งหลักฐานการยืนยันตัวตนผู้เป่าและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ระบบ Smart Police Online Alcohol Checkpoint นั้นเกิดจากแนวคิดริเริ่มของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้มีนโยบายให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ในการปฏิบัติ ตรวจสอบได้และเป็นที่น่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ ยังได้เก็บสถิติข้อมูลในเชิง Data Analytic เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการอีกด้วย โดยระบบดังกล่าวนี้จะนำร่อง ติดตั้ง จำนวน 10 ชุดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยจะออนไลน์เชื่อมโยงสัญญาณจากหน้าด่านทุกจุด ขึ้นจอแสดงผลแบบ Intelligent Dashboard ที่ Command Center ส่วนกลางที่กองบังคับการตำรวจจราจร ทันทีแบบ Real-Time หากได้ผลดีจะมีการขยายผลติดตั้งระบบออนไลน์นี้ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นในอนาคต