นายกฯเปิด “6 โครงการ ของขวัญปีใหม่ 64 จากใจตำรวจไทย แด่ประชาชน”

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ”โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2564 จากใจตำรวจไทย แด่ประชาชน” มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ

วันนี้ (25ธ.ค.63) เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่12/2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ”โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2564 จากใจตำรวจไทย แด่ประชาชน”

 จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการทั้ง 6 โครงการ ที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนและข้าราชการตำรวจ ดังนี้

1. ด้านป้องกันอาชญากรรม คือ โครงการฝากบ้าน 4.0 ผ่านแอพพลิเคชั่น OBS ที่พัฒนาจากโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ

2. ด้านอำนวยความยุติธรรม คือ โครงการนัดหมายแจ้งความออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ นำร่อง 3 สถานี ได้แก่ สน.ลุมพินี, สน.บางรัก และ สน.ปทุมวัน

3. ด้านสร้างองค์ความรู้ ที่เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง QR code คือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Viral Video และ Infographic เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ถึงกลโกงของมิจฉาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

 4. ด้านสืบสวนจับกุมคนร้าย คือโครงการ CCTV ระวังภัยในเมือง เป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 9,138 ตัว ในพื้นที่เสี่ยงเขต กทม. ช่วยเรื่องการป้องกันและติดตามตัวคนร้าย

 5.ด้านอุ่นใจการเดินทาง คือ โครงการเทศกาลเดินทางปลอดภัย ทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงปีใหม่, การชำระค่าปรับจราจรออนไลน์ และการตั้งจุดตรวจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 6.ด้านสวัสดิการกำลังพล คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ ซึ่งจะลงนามความร่วมมือกับสถาบันการเงิน ลดดอกเบี้ย รวมหนี้สิน แล้วโอนหนี้ไปสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจ ซึ่งนิทรรศการนี้ประชาชนหรือข้าราชการตำรวจ สามารถเข้าร่วมชมได้ ระหว่างวันที่ 25-31 ธ.ค.63 เวลา 08.30-16.30 น. (ในเวลาราชการ) ณ ห้องโถงชั้น1 อาคาร 1 ตร.

พล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ยังคงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฎิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งด้านจราจร โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ต้องโปร่งใสและเป็นธรรม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขออวยพรให้คนไทยทุกคนมีความสุข  ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและมีความคืบหน้าไปแล้วหลายโครงการ เพื่อให้คนไทยนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวโดย พรสวรรค์ จารุพันธ์