บิ๊กแจง มอบนโยบาย ขุนพลปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ แต่งตั้งใหม่ หวังเป็นที่พึงให้ประชาชนอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุม ภายในบริเวณพื้นที่ ตั้งอาคารกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ  พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. และ ผู้บังคับบัญชาในสังกัด ได้จัดประชุม เพื่อมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ในระดับ สารวัตร – รอง ผู้บังคับการ จำนวน 492 คน และ ที่ได้รับคำสั่งให้มารักษาราชการแทน ในระดับ รอง สารวัตร – ชั้นประทวน จำนวน 66 คน รวม 558 คน ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

พล.ต.ท.กรไชยฯ กล่าวว่า ในโอกาสที่มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเข้ามาสังกัดใน กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน 558 คน ซึ่งถือว่าทุกคน ล้วนแล้วแต่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งขณะนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนและสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ ที่ไร้พรมแดน ส่งผลให้เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ทั้งรูปแบบ วิธีการกระทำความผิด ที่มีความสลับซับซ้อน ทวีความรุนแรง ในการใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทาง เครื่องมือกระทำความผิด รวมถึง มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ทำให้มีความยากต่อการจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

พล.ต.ท.กรไชยฯ กล่าวต่ออีกว่า การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ต้องอาศัย ความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการตำรวจทุกคนในที่นี้ โดยขอให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และ ความรับผิดชอบ ในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร ประกอบกับ ความมุ่งมั่น ฝึกฝน พัฒนาขีดความสามารถในการงานเฉพาะด้านที่รับผิดชอบและความประพฤติปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม เพื่อที่จะสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

โดยในระหว่างการประชุมมอบนโยบายนั้น พล.ต.ท.กรไชยฯ ได้กล่าวถึง พ.ต.ท.สุขสันต์ สุขสง่า ซึ่งได้รับการเเต่งตั้งให้มาดำรงตำเเหน่งในสังกัด และได้วิดีโอคอลไลน์กับข้าราชการตำรวจอีก 2 นาย คือ ว่าที่ พ.ต.ต.ชัยณรงค์ หาญธงชัย และ ว่าที่ พ.ต.ต.อาทิตย์ พิรุณ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายเเดนภาคใต้  พล.ต.ท.กรไชยฯ ได้กล่าวยกย่องข้าราชตำรวจทั้ง 3 นาย ให้เป็นฮีโร่ วีรบุรุษ ผู้เสียสละ พร้อมขอบคุณแทนข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่อยู่ในห้องประชุมเเห่งนี้

ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จะเป็นองค์กร  สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์อย่างมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ตามคำขวัญมุ่งมั่น ของหน่วยงาน “CYBER COP ANTI CYBER CRIMES”