ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแจ้งข้าราชการตำรวจงดเดินทางไปอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา

พลตำรวจตรี พงษ์สยาม มีขันทอง เลขานุการตำรวจแห่งชาติ ส่งหนังสือแจ้ง เรื่อง งดการอวยพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติได้รับข้อสั่งการจาก พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอให้ข้าราชการตำรวจ งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ไปอวยพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร งานบริการ งานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ข้าราชการตำรวจทุกนายมอบให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในนามของผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ฝากขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถตลอดปีที่ผ่านมา และขออวยพรให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ