ตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ปรับปรุงบ้านให้กับสูงอายุและผู้พิการ

เพชรบูรณ์ – สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีปรับปรุงบ้านให้กับสูงอายุและผู้พิการ ไม่มีผู้ดูแลประจำ ให้ถูกสุขลักษณะและสะดวกในการดูแลรักษาตัวเอง

วันที่ 15 ธันวาคม 2663 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ปริญญา  ภารไสว รอง รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี พ.ต.ท.ธรรมศักดิ์  ช่วยบุญ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี พร้อมชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี และสายตรวจตำบลบึงกระจับ ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับ นายชาญ ถังทอง อายุ 67  ปี ที่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 6 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ หลังทางสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีได้ทำการปรับปรุงบ้านให้กับ นายชาญ ถังทอง ที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ

จากการที่สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ได้รับการประสานงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกระจับ ว่ามีประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ในเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะและสะดวกในการดูแลรักษาตัวเอง เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่มีผู้ดูแลประจำ ญาติและลูกหลานที่อยู่ใกล้เคียงก็จำเป็นต้องไปประกอบอาชีพไม่สามารถดูและได้ตลอดเวลา จะกลับมาดูแลก็หลังจากเวลาเลิกงานแล้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่เพียงลำพังและมีญาติที่อยู่ใกล้เคียงดูแลในเรื่องอาหารและความเป็นอยู่ตามสภาพ

จากการที่สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ได้รับการประสานงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกระจับ ว่ามีประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ในเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะและสะดวกในการดูแลรักษาตัวเอง เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่มีผู้ดูแลประจำ ญาติและลูกหลานที่อยู่ใกล้เคียงก็จำเป็นต้องไปประกอบอาชีพไม่สามารถดูและได้ตลอดเวลา จะกลับมาดูแลก็หลังจากเวลาเลิกงานแล้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่เพียงลำพังและมีญาติที่อยู่ใกล้เคียงดูแลในเรื่องอาหารและความเป็นอยู่ตามสภาพ

จึงทำการระดมทุน เพื่อปรับปรุงบ้านและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อมอบให้กับ นายชาญ ถังทอง และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อร่วมสมทบทุนกับสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี จนสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และส่งมอบให้กับ นายชาญ ถังทอง เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ถูกต้องตามสุขลักษณะต่อไป