ตำรวจพร้อมดูแลเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ ห้ามจำหน่ายสุรา 19-20 ธ.ค.

 “โฆษก ตร.” ยืนยัน ตำรวจพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง อบจ.19-20 ธันวาคม นี้ “ผบ.ตร.”กำชับตำรวจเป็นกลาง ย้ำเวลาห้ามขาย-แจกสุรา

เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการในการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง.ผบ.ตร ลงไปควบคุมกำกับดูแลในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สนับสนุนและรองรับภารกิจจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ทั่วประเทศ

โดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง รวมถึงจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศในการรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็นอาทิ ชุดเคลื่อนที่เร็ว  ชุดป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ชุดรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้งสถานที่นับคะแนน,ชุดรักษาความปลอดภัยการพิมพ์ การขนส่ง,การเก็บรักษา บัตร และอุปกรณ์ เป็นต้น

“ที่ผ่านมาได้มีข้อสั่งการโดยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับภารกิจการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระเบียบ กฎหมาย การจัดทำแผนการปฏิบัติการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แผนเผชิญเหตุ การซักซ้อมปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้ง และกำชับการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ และให้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมาย ทั้งรวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เกิดความบกพร่อง โดยให้มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงมีวงรอบการตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”โฆษกตร.กล่าว

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวอีกว่า  ได้เน้นย้ำให้มีการออกตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบถึงกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2561 ในมาตรา 147 กรณี ผู้ใดขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง ตามที่

“คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ประกาศให้วันที่อาทิตย์ ที่ 20 ธันวา 2563 เป็นวันเลือกตั้ง อบจ. ดังนั้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ไปถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จะไม่สามารถจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราได้ หากฝ่าฝืน ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

โฆษก ตร.กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  พร้อมขอความร่วมมือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้สมัครฯ พรรคการเมือง ประชาชน ขอให้พึงระมัดระวังอย่ากระทำการใดที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง หรือ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่อง พฤติกรรมหรือการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หากพบข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ก็สามารถแจ้งไปยังสถานีตำรวจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หรือ โทรหมายเลข 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชม. หรือ แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด

ทีมโฆษก ตร.