ผบ.ตร. นำข้าราชการตำรวจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมืองทองธานี  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 “วันพ่อแห่งชาติ” พร้อมด้วย พล.ต.อ.มนู เมฆหหมอก รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก., พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท., พล.ต.ท. สมชาย เกาสำราญ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร., ข้าราชการตำรวจ บก.ในสังกัด บช.ก., บช.สอท., สตม., ภ.จว.นนทบุรี และจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมฯ


กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์เคยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประชาชนมาโดยตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ประกอบกับเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูป่าไม้ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ ซี่งเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการดำรงชีวิตของคนและสัตว์ รวมถึงประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสาธารณะชนโดยทั่วไป โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย


ทั้งนี้สำหรับพันธ์ไม้ที่นำมาปลูกนั้น ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นพันธุ์ประดู่แดง และต้นรวงผึ้ง เป็นหลัก