ตร.ลั่น ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ ดีเดย์ 7 ธ.ค.63

รองโฆษก ตร. ชี้ กฎหมายใหม่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม  บังคับใช้ 7 ธ.ค.63 เป็นต้นไป  ยืนยัน เป็นการบังคับใช้ด้วยมาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่การปิดกั้นผู้จำหน่ายรายย่อย

วันที่ 4 ธ.ค.63  เวลา 11.00 น. ที่อาคาร1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก ตร. และนพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช    ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สคอ.) เปิดเผยว่า  เจตนารมณ์ของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ที่จะเริ่มบังคับใช้ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป มุ่งเน้นควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  เนื่องจากทางศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่ามีอัตราการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านออนไลน์มากขึ้น ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย ที่มีการเปิดเพจเฟซบุ๊กหลายเพจ เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันมากขึ้น บางเพจก็จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ผิดกฎหมายด้วย  และย้ำว่า การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งบริษัทเล็กและบริษัทใหญ่ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ มุ่งไปที่วิธีการจำหน่าย ในลักษณะเชิญชวนให้ซื้อ หรือเสนอขายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อขายโดยตรงที่ร้านจำหน่าย

ด้าน พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 ธันวาคม 63 เป็นต้นไป หากมีการละเมิดกฎหมาย จะมีโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งถ้ามีการเชิญชวน อวดอ้างสรรพคุณ ก็จะผิดตามมาตรา32 ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าสุราที่นำมาขายเป็นสุราที่ผิดกฎหมาย เช่น สุราที่ลักลอบหนีภาษี  ผิดตาม พ.ร.บสุรา อัตราโทษเปรียบเทียบปรับตามปริมาณของสุรา ในส่วนของการขายให้เยาวชน ผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก