เพชรบูรณ์ สั่งปิดร้าน ‘บางบา’ หลังปล่อยเยาวชนต่ำกว่า 20 เข้า

ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าปิดประกาศสถานบริการ ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช ที่ 22/2558 เป็นเวลา 5 ปี

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และ สำนักงานสรรพสามิตเพชรบูรณ์ เดินทางไปแจ้งคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3037/2563  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563  เรื่อง ปิดสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ “ร้านบางบา” สั่งปิดเป็นเวลา 5 ปี และห้ามประกอบกิจการในลักษณะที่คล้ายกันในสถานที่ดังกล่าว เป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่ง  คสช.ที่  22/2558  ข้อ  4 (1)  ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ  

ซึ่งก่อนหน้าเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดย นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ได้บูรณาการสนธิกำลังร่วมกันตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ บริเวณสระกลางเมืองเพชรบูรณ์  พบร้านอาหารชื่อ “ร้านบางบา” เลขที่ 55/12 ถ.กลางเมืองพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีการปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการจำนวน 3 ราย และพยายามหลบเลี่ยงสายตาของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเจตนาละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เด็กและเยาวชนมีพฤติการณ์สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในรูปแบบอื่นได้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้ดูแลร้านนำตัวส่ง พงส.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงก็พบกับ นายเอ (นามสมุติ) เจ้าของร้าน จึงแจ้งให้ทราบและอ่านข้อความในคำสั่งให้รับทราบโดยครบถ้วนทุกข้อความ พร้อมปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หลังเจ้าตัวรับทราบก็พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจนกว่าจะครบตามเวลาที่กำหนด