รอง ผบช.ตชด. ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234

พลตำรวจตรี วรายุทธ สุขวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน     ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 เน้นย้ำ “ ให้กำลังพล  ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ไม่ให้สร้างเงื่อนไข และยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด ตลอดจนการเรียกรับผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย และให้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ของ บช.ตชด.โดยเคร่งครัด”

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 พลตำรวจตรี วรายุทธ สุขวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย และให้ขวัญกำลังใจ ข้าราชการตำรวจ  ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234  อ.เมือง  จว.มุกดาหาร โดย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234  รับผิดชอบพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร มี พันตำรวจโท เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง เป็นผู้บังคับกองร้อยฯ  ผลการปฏิบัติที่โดดเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพสติด มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ยาบ้าจำนวน 4 ล้านเม็ดเศษ และยาไอซ์จำนวน 100 กิโลกรัม และกัญชาอัดแท่งจำนวน 360 กิโลกรัม  ได้รับโล่รางวัลจากกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ด้านการปราบปราม               ยาเสพติดดีเด่น 

นอกจากนี้ ยังมีผลการดำเนินการด้าน การปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การลักลอบค้าสินค้าหลบหนีภาษี  รวมทั้งด้านงานกิจการพลเรือน มี รร.ตชด.ในความรับผิดชอบจำนวน 2 โรง ได้แก่  รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และ ศูนย์การเรียนใต้ร่มพระบารมี ซึ่งมีผลการดำเนินการ  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีศูนย์ฝึกลูกเสือ เนตรนารี และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เข้ามาใช้สถานที่และบุคลากรของหน่วยในการฝึกเยาวชน มาอย่างต่อเนื่อง